Rail Balticuga kaasnevate mõjude kompenseerimiseks annavad seadused praegu piisavalt võimalusi, kuid täiustada ja parandada tuleb mitmeid õigusakte, et muuta süsteem kinnistuomanikele paindlikumaks ja kiiremaks, selgus uuringust.

Uuringu viisid Tehnilise Järelevalve Ameti tellimusel läbi advokaadibüroo Sorainen ja rakendusuuringute keskus CentAR. Rail Balticu rajamisega kaasnevate võimalike negatiivsete mõjude hüvitamise põhimõtteid ja võimalusi kaardistav analüüs annab ülevaate teiste riikide sarnasest praktikast ja praegusest Eesti õigusruumist. Uuringust selgub, et Eesti seadused annavad nii maade võõrandamiseks kui ka kompensatsioonide maksmiseks piisavalt võimalusi ning on üldiselt kooskõlas sarnase praktikaga teistes arenenud riikides.

Soraineni vandeadvokaat Urmas Volens tõdes, et praegused seadused annavad Rail Balticu raudtee alla jäävate maade ja mõjude kompenseerimiseks rohkem võimalusi, kui neid praktikas kasutatakse. „Enamasti mõõdetakse kompensatsiooni rahas, kuid selleks on ka teisi võimalusi, näiteks on riigil võimalik pakkuda vastutasuks maad. Samuti on võimalik leppida kokku haljastusküsimustes, täiendavates müratõkke võimalustes ja meet-metes või tasudes,” ütles Volens. Volensi sõnul võiks täpsustada riigivara vahetamise ja ümberkruntimise põhimõtteid ning turu- ja hüvitisväärtuse arvutamist.

„Samuti on otstarbekas täiendada hüpoteegiga koormatud kinnistute sundvõõrandamist puudutavat regulatsiooni ning mõelda niinimetatud motivatsioonita-su kehtestamise peale riigi ja maaomaniku vabatahtliku kokkuleppe korral,” lausus Volens. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumil on novembris plaan saata valdkonnaga seotud ministeeriumidele, ametitele, liitudele ja ühendustele arvamuse avaldamiseks esimene seadusemuudatuste eelnõu. Uuring toob veel välja, et täpsed lahendused sõltuvad ka kinnistuomanike soovidest, kinnistu olukorrast ja maatüki suurusest, mistõttu leitakse need riigi ja kinnistuomanike vaheliste läbirääkimiste teel. Läbirääkimised on kavandatud 2016.aasta teise poolde. Uuring avalikustati reedel.

Allikas: Raplamaa Sõnumid, 07.10.2015