Peaminister Taavi Rõivase ja Leedu peaministri Algirdas Butkevičiuse kohtumise peateemaks oli Rail Balticu projektiga seotud arengud. Peaministrid tõdesid, et vahepealsest tupikseisust on väljutud ja projektiga on võimalik ajakavas püsida.

Peaminister Rõivas kinnitas, et Eesti toetab Vilniuse liitmist trassiga, kuid see ei tohi takista põhitrassiga kiiret edasiliikumist.

«Peamised erimeelsused on nüüd lahendatud ning majandusministeeriumidel tuleb jätkata koostööd Vilniuse trassiga liitmiseks järgnevas etapis ühisettevõtte loomise ja ühise projektitaotluse esitamise nimel,» ütles Rõivas.

«Esmatähtis ja ajakriitiline on luua ühisettevõte ja esitada ühistaotlus CEFi (Connecting Europe Facility) esimesse rahastuse vooru. Vastasel juhul riskime CEFi finantseeringu kaotamisega.»

Rõivas rõhutas, et raudteeühendust ei ole vaja ainult regiooni konkurentsivõime tõstmiseks, vaid ka julgeolekupoliitilistel kaalutlustel.

Peaministrite kohtumisel räägiti ka julgeolekuolukorrast. Peaminister Rõivase sõnul on NATO kiire tegutsemine andnud regioonile suurema kindlustunde ning näidanud suurima julgeolekuorganisatsiooni tõsiseltvõetavust.

Rõivas tõi välja, et Ämari kasutuselevõtt õhuturbebaasina Šiauliai kõrval on positiivne ja tagab kindlasti suurema julgeoleku kõigile.

«Meie huvides on, et liitlased paikneksid meie regioonis võimalikult mitmes kohas,» ütles Rõivas.

Peaministrid arutasid ka Leedu plaani suurendada kaitsekulutusi kahe protsendini aastaks 2020. Rõivase sõnul on Leedu võtnud ainuõige suuna, mis näitab pühendumist solidaarsuspõhimõttele ja millel on mõju kogu regiooni julgeolekule.

Kohtumisel räägiti ka Leedu kiirest majandusarengust ning eurotsooniga liitumisest 2015. aastal. Peaminister Rõivas kinnitas, et Eesti on omalt poolt valmis igati toetama Leedu ettevalmistusi eurole üleminekuks.

Peaministrid rääkisid ka energiaühendustest ja Visaginase tuumajaamaga seotud arengutest. Samuti räägiti digiallkirjade piiriülesest kasutuselevõtust kolmes Balti riigis. Peaminister Rõivas avaldas lootust, et töö kolme riigi ekspertide ja ametnike vahel jätkub ja käesoleva aasta lõpuks võetakse allkirjastamistarkvarades kasutusele liidesed, millega Balti riikide kodanikud ja ettevõtjad saaksid omavahelisi dokumente kolme riigi eID alusel ühiselt digiallkirjastada.

Allikas: E24.ee, http://e24.postimees.ee/2801302/roivas-rail-balticu-uhise-projektitaotluse-esitamine-sugisel-on-tehtav