Tartu Ülikool võitis Tehnilise Järelevalve Ameti ja Muinsuskaitseameti ühishanke ning viib läbi mahuka arheoloogiauuringu Harju-, Rapla- ja Pärnumaal.

Seire ja väljakaevamised hõlmavad kuni 40 maa-ala, töödega alustati juba juuni viimastel päevadel. Uuringutega kaardistatakse ja täpsustatakse andmeid kalmistute ja kivikalmete, muistsete elu-, töö- ja pühapaikade kohta ning uuritakse vanu teid ja sildu. Väikesemahulised väljakaevamised ja maastikuseire viiakse läbi kogu tulevase Rail Balticu trassi ulatuses ning uuringu tulemused võetakse aluseks raudtee projekteerimisel ja hilisemal ehitamisel.

Praeguseks võib kohata arheolooge kõigis kolmes maakonnas, nii Harjumaal, Raplamaal kui Pärnumaal. Väljakaevamised toimuvad hetkel vaid Raplamaal Alu (Kalevi) kivikalmel. Seal on esimene kivikate välja puhastatud ning mõned leiud juba olemas. Uuringu juhi Valter Langi sõnul võib kalme paigutada tõenäoliselt mõne tuhande tagusesse aega, kuid hetkel on kaevamised alles algstaadiumis ja täpsemat perioodi on vara hinnata.

Nii Muinsuskaitseameti töötajad kui arheoloogid soovitavad maaomanikel küsida nende maal töid tegevatelt inimestelt kindlasti uuringuluba. Muinsuskaitseametile on laekunud teateid end arheoloogide, muuseumitöötajatena või muinsuskaitseametnikena esinenud aardeküttidest, kes tegelevad rüüstamisega. Igal uuringuid teostaval arheoloogide rühmal on alati kaasas Muinsuskaitseameti uuringuluba. Kahtluste korral võib helistada Muinsuskaitseameti üldnumbril 640 3050.