Detsembris valmiva uuringu tulemusel plaanitakse testida tehnilisi lahendusi, mis võimaldaksid sellised loomade liikumisteed, kus inimeste sattumine raudteele on ebatõenäoline, jätta Rail Baltica trassil Eestis taradeta, mis on olnud siiani ulukiteadlaste üks peamisi muresid. Loomade rongi eest eemale peletamiseks plaanitakse katsetada erinevaid tehnoloogiaid, mida on mujal Euroopaski vähe proovitud.

Teadlaste töörühm, mida koondab idufirma Rewild, tõdeb, et võimalusel jäetakse tarastamata just inimasustusest eemal asuvad osad, olgu need siis sood või metsad. Vahetult enne rongi saabumist hakkavad seal raudtee kõrval tööle hoopis häälpeletid, andes loomadele ohusignaale. See peaks loomad raudteelt ära ajama või nad sellest eemal hoidma.

Esialgu kavandati üle Rail Baltica raudtee suurulukite tarbeks ligikaudu 35 loomatunnelit või ökodukti. Peletite kasutuselevõtt jätaks neist ära umbes poolte vajaduse. Teatud kohtadesse on tunneleid-ökodukte siiski vaja.
Peale selle ehitatakse KSH leevendusmeetmetena kõigi jõgesid ületavate sildade alla laiendatud kallasrajad, kust loomad läbi pääsevad – selliseid kohti on kümmekond. Eritasandilised tunnelid-ökoduktid võiksid jääda inimasustuse lähedusse, kus liiguvad nii inimesed kui ka loomad.

Leidub ka loomaliike, kes ei suuda laia raudteed ületada. Need on nn võraseoselised liigid, kes eelistavad tegutseda puude varjus. Sellised on osa linnuliike, aga ka nahkhiired. Neile on vaja ökodukte, kus kasvab puid ja põõsaid.
Rail Baltica ulukiläbipääsude uuring ei ole veel valmis, sellega tegeleb kolme firma kuuest-seitsmest asjatundjast koosnev töörühm. Peale loomastikuanalüüside ja -lahenduste loomisele pühendunud Rewildi osalevad uuringu tegemises keskkonnakonsultatsioonide firma Hendrikson & Ko ning Sweco Projekt oma raudteeinseneridega.

Rail Baltica pikkus tuleb Eestis üle 200 kilomeetri. Raudtee osaline piiramata jätmine teeb loomade läbipääsu odavamaks, ent teiselt poolt ka palju lihtsamaks. Pikim tarastamata lõigu soovitus on 8 km pikk ja nii on ülekäiguala palju laiem kui mistahes tunneli või ökodukti puhul. Lühimad taradeta lõigud oleks mõnesaja meetri laiused.