Tehnilise järelevalve amet tellib riigihankega Rail Balticu raudteega kaasnevate mõjude analüüsi, et hinnata trassiäärsetele maa- ja majaomanikele kahjude õiguspärase korvamise korraldust.
Analüüs hõlmab Eesti seadusandluse piisavust ja rakendamiskogemust nii maade omandamisel kui kaudsete mõjude korvamisel. Lisaks annab tellitav uuring ülevaate teiste riikide analoogsete projektide kahjude korvamise praktikast.

Valmiv analüüs võiks Rail Balticu projektijuhi Miiko Perise sõnul olla aluseks Rail Balticu rajamisest tingitud mõjude üle kaalutletud otsuste tegemiseks.

“Analüüs peab andma vastuse, milline kompensatsioonisüsteem on Rail Balticu trassist mõjutatud maa- ja koduomanikele täna seadustega tagatud ning kuidas on keerulisemad küsimused lahendatud teistes Euroopa riikides,” ütles Peris. “Vajadusel esitab analüüsi teostaja ka põhjendatud ettepanekud täna kehtiva seadusandluse muutmiseks.”

Perise sõnul on projekti eesmärgiks ka erinevate huvigruppide kaasamine, sest tellitav analüüs peab andma vastused avalikel aruteludel inimeste poolt ülestõstetud kompenseerimist puudutavatele küsimustele.

“Näiteks on planeeringute käigus tõusetunud küsimused omanikule kuuluva maa tükeldamisest sündiva ebamugavuse, raudtee tõttu pikeneva teekonna või äritegevuse häirimisega seotud kahjude hüvitamine,” loetles Miiko Peris kaudseid raudtee rajamisega seotud võimalikke mõjusid.

Hanke tulemusel esitatakse kokkuvõttev hinnang Rail Balticu rajamisega seotud mõjutuste ning nende kompenseerimise vajalikkuse ja ulatuse kohta. Analüüs peaks eeldatavalt valmima 2015. aasta juulis.

Allikas: ERR Uudised, http://uudised.err.ee/v/majandus/60af7bf2-c726-4778-8b2a-49ae7c11c1e8