Põhja-Pärnumaal kinnitati Rail Balticu trassina omavalitsuste pakutud variant, mis on planeerijate pakutud trassist ligi kaks kilomeetrit pikem ja seega ka kallim.

Pärnu maavanem Andres Metsoja teatas eile Rail Balticu juhtkomitee koosolekul, et Pärnumaal on nüüd kogu Rail Balticu trassi osas kokku lepitud, vahendasid ERR-i raadiouudised ja “Aktuaalne kaamera”.

Läti piirist kuni Pärnuni oli Rail Balticu trass paigas juba varem. Vaidlus aga jätkus Põhja-Pärnumaa osas Are, Tootsi ja Vändra valla territooriumil kulgeva trassiosa üle.

“See kuudepikkune töö on nüüd jõudnud sinnamaale, et Pärnumaal on Rail Balticu trassikoridor tervikuna kokku lepitud. See ei ole ainuüksi konsultandi nägemus ega omavalitsuste või maavanema nägemus, vaid siin on olnud väga palju vaidlusi, erinevaid ettepanekuid, mis on konstruktiivselt läbi räägitud. Osad neist on võetud arvesse, osad mitte,” rääkis maavanem.

Meenutada tuleb sedagi, et Vändra valla esmane ettepanek oli, et Rail Baltic kulgeks mööda vana raudteekoridori, seda aga valikute hulka ei võetudki. Nii jäigi valida kahe variandi vahel.

Valituks osutus trassivariant 5D, mis on ligi kaks kilomeetrit pikem kui 5C. Metsoja sõnul on omavalitsused väga selgelt väljendanud, et esimene variant sobib rohkem, lõikab vähem põllumajanduslikke maid ega sega nii palju ka ulukite populatsiooni.

Omavalitsused rõhutasid oma kirjas maavalitsusele sedagi, et nende eelistatud trass tuleb selle võrra odavam, kui põllumeestele ja kinnituomanikele tuleb maksta vähem kompensatsiooni.

Maavanema silmis on need sellised argumendid, mida numbritena paberile panna on keerukas.

“5D on küll maksumaksja jaoks pisut kallim, kuid seda summat, palju ta kallim on, on väga raske öelda. Kulusid, mis võiks tekkida nende kolme omavalitsuse territooriumil, ei õnnestu meil detailideks võtta enne, kui see raudtee on tööle hakanud,” selgitas Metsoja.

Allikas: ERR Uudised, http://uudised.err.ee/v/majandus/25f1b48a-df8b-4287-aba4-a679b2f9c21b