Keskkonnaminister Marko Pomerants vastas rahandusministri pöördumisele, et Rail Balticu trassi viimist läbi Nabala looduskaitseala võib kaaluda ning viia ka läbi selleks vajalikud lisauuringud ja analüüsid.

Oponendid näevad selle taga kaevandusettevõtete lobitööd, vahendas “Aktuaalne kaamera”.

Keskkonnaminister Marko Pomerants leiab, et kui trassi viimine läbi Nabala looduskaitseala peaks olema majanduslikult kõige otstarbekam ning selle projekti taas üles tõstmine ei võta liiga kaua aega, mis tähendaks eurorahadest ilma jäämist, võib keskonnamõjude kohta viia läbi täiendava analüüsi.

“See tähendab seda, et võib seda asja kaalumiseks võtta, aga see sõltub ju kõik tegelikult raudtee planeerijatest, on nad siis majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis või kusagil mujal, et mis on need ajakavad, kas see on realistlik,” ütles Marko Pomerants.

Rahandusminister Sven Sester lähtub arvestustest, et trass läbi Nabala oleks kõige otsem ja selle ehitus läheks 70 miljonit eurot odavamaks.

“Ega 70 miljonit eurot maksumaksja raha ei ole väike asi. Kui kokkuvõttes tähendab see seda, et rahastamisprojektidest me maha ei jää ja viivitus tuleb kolm või neli kuud ja selle hinnaks on kümned miljonid, siis ma arvan, et selle nimel tasuks üks analüüs läbi viia,” ütles Sester.

“Vahepeal juba kalevi alla pandud Nabala kaitseala läbiv raudteetrassi variant peaks kulgema enam-vähem läbi selle taluõue. Küsimuses, kas see ka kõige odavam variant on, lähevad arvamused lahku,” kirjeldas ajakirjanik Mart Linnart.

“Nabala trass, võime tinglikult rääkida kolmest variandist, Harjumaal on kõige pikem oma rööbastee poolest, Nabala trass saaks olla pisut odavam ainult siis, kui me lisaks Nabala kaitsealale läbime ka Rebala kaitseala, aga siis me kaotame perspektiivi ühilduda tulevikus Helsingi-Tallinna tunneliga, siis me sõidame tunneli suudmest mööda lihtsalt,” rääkis endine Nabala Keskkonnakaitse ühingu esimees, Saku vallavolikogu esimees Tanel Ots.

Tanel Ots näeb selle taga, et Nabalat läbiv trassivariant taas päevakorda on kerkinud, kaevandusettevõtete lobitööd, kes ihuvad hammast Nabala kandi lubjakivi peale.

“Täna on koalitsioonipoliitikud öelnud, et just selline lobitöö kaevandajate poolt on käimas, et lubage meile raudtee Kabalasse, me saame kaevandustega ise hakkama. Ja erakonnad panevad ilmselt kiusatusele erinevalt vastu,” lausus Ots.

Nii rahandusminister Sven Sester kui keskkonnaminister Marko Pomerants kuuluvad Isamaa ja Res Publica Liitu. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium vastas rahandusministri kirjale, et vajaduse ja realistliku perspektiivi olemasolu korral võib Nabala trassivariandi täiendava analüüsi läbi viia, kuigi see tähendab nii aja- kui rahakulu ning see ei tähenda praeguse trassieelistuse automaatset kõrvalejätmist.

Harju maavanem reformierakondlane Ülle Rajasalu Nabala trassivariandi taas päevakorda võtmist otstarbekaks ei pea.

Allikas: http://uudised.err.ee/v/eesti/7fee4683-2601-46ef-9547-ec5577ee6e54/pomerants-sesterile-rail-balticu-rajamist-labi-nabala-looduskaitseala-voib-kaaluda