Majandusministeerium eelistab Nabala kavandatavast looduskaitsealast ida poolt mööduvat ning Pärnut läbivat Rail Balticu trassi, et toetada linna regionaalset arengut.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tutvustas täna Rail Balticu eelistatumaid trassialternatiive, vahendasid ERR-i raadiouudised.

Harjumaal soovib ministeerium raudtee loodavast Nabala kaitsealast ida poolt mööda juhtida. Kolmest kaalumisel olevast variandist, mille hulgast on eemaldatud Nabalat läbiv trassivariant, on see soodsaim, hinnaga kokku 392 miljonit eurot. Samuti on see trassivariant keskkonnale kõige vähem koormav ja madalaima riskiastmega, selgub majandusministeeriumi võrdlusest.

Samuti eelistab ministeerium Pärnut läbivat trassivarianti hoolimata sellest, et see projekt on 19 miljonit eurot kallim ja neli kilomeetrit pikem kui linnast mööduv trass. Eelistatud koridor ühtib Pärnu linnavalitsuse eelistusega – välja arvatud Pärnusse lõunast sisenemisel, kus linnavalitsus eelistab Natura 2000 võrgustikku kuuluvat Pärnu maastikukaitseala läbivat trassi.

Rail Balticu projekti keskkonnamõjude ekspert Heikki Kalle märkis, et aasta tagasi oli eri trassilõikudest variante 10-15, mille vahel valida.

“Praegu me räägime ühest-kahest trassivariandist. Jällegi avalikkus ei ole neid näinud, inimesed kohapeal ei ole saanud kommenteerida. Võib veel tulla terve hulk asjalikke ettepanekuid ja trassivariante juurde, seda ei saa kunagi välistada,” lisas Kalle.

Tänavu valmivad Rail Balticu trasside eskiislahendused. Tuleval aastal peaks neile toetudes valmima planeeringud, mis kehtestatakse 2016. aasta mais.

Euroopa Liidu rahastuse korral jätkatakse ettevalmistustega ehitustöödeks eeldatavasti 2017-2018.

Allikas: ERR Uudised, http://uudised.err.ee/v/tele-ak/6be80f05-12f8-4d3f-b273-925007ed600f