Nabala piirkonda jääb kuulus Tuhala nõiakaev. (Foto: Postimees/Scanpix)

Teaduste akadeemia soovitab kaaluda võimalust Rail Balticu trassi projekteerimiseks läbi Nabala looduskaitseala. Sellise ettepaneku tegi möödunud kuul rahandusminister Sven Sester, tuues põhjenduseks tõsiasja, et sirgena ehitatav raudtee oleks riigile märksa odavam.

Teaduste akadeemia president Tarmo Soomere ütles, et akadeemia komisjon uuris, kas Nabala looduskaitseala loomine oli piisavalt põhjendatud, vahendasid ERR-i raadiouudised.

“Looduskaitseala loomine ei olnud nii suurena ja nende põhjustel, mida tol korral kasutati, teaduslikult lõpuni põhjendatud,” ütles Soomere.

Tema väitel eksiti looduskaitseala loomisel ka maapõuseaduse nende punktide vastu, mis kohustavad loomise käigus hindama kaitsealusel territooriumil olevate loodusressursside väärtust. Seega jäi tegemata sotsiaalmajanduslik analüüs.

“Akadeemia loomulikult ei sekku riigi poolt tehtavatesse otsustesse, küll aga on meie kohus esitada teadusel põhinevaid argumente ja juhtida tähelepanu sellele, kui argumentatsioon pole teaduslikult põhjendatud,” selgitas Soomere.

Nii Eestimaa Looduse Fond (ELF) kui Eesti keskkonnaühenduste koda peavad Rail Balticu rajamist läbi Nabala looduskaitseala lubamatuks.

Sellise trassivaliku poolt oleks samas näiteks Eesti Omanike Keskliit, kelle hinnangul koormaks see variant eraomandit ja inimesi kõige vähem.

Allikas: http://uudised.err.ee/v/majandus/7c01bd6a-3d75-4ff1-adfe-cddf67a053a2/teaduste-akadeemia-nabala-looduskaitseala-loomine-ei-olnud-teaduslikult-lopuni-pohjendatud