Euroopa Komisjoni juures tegutsev Euroopa Liidu sisese transpordivõrgustiku (TEN-T) komitee võttis 27. septembril vastu Rail Balticu rakendusotsuse, mis on eeldus rahastuse saamisele ning paneb paika projekti eesmärgid, indikatiivse ajakava ja juhtimisstruktuuri.

“Tegemist on Euroopa Komisjoni otsusega viie liikmesriigi – Soome, Eesti, Läti, Leedu, Poola – suhtes, kes viivad otseselt või kaudselt ellu Rail Balticu projekti või osalevad projekti elluviimisel. Otsus on enne selle tegemist kooskõlastatud ka kõigi viie riigiga,” ütles Rail Balticu projekti koordinaator Kristjan Kaunissaare BNS-ile. Lõplikult peab otsuse kinnitama Euroopa Komisjon.

Selle otsusega pannakse tema sõnul paika Rail Balticu kui Põhjamere-Läänemere põhivõrgu transpordikoridori kuuluva piiriülese projekti eesmärgid ja tegevused ning eelduslik ajakava. Lisaks paneb dokument paika projekti juhtimisstruktuuri ning selle, kuidas käib projekti elluviimise aruandlus.

Kaunissaare sõnul on see Rail Balticu projektile äärmiselt tähtis otsus, kuna näitab Rail Balticu olulisust Eestile, Lätile, Leedule, Soomele ja Poolale ning laiemalt Euroopale tervikuna. Samuti on otsus eeldus projekti jaoks Euroopa Ühendamise Rahastust (CEF) raha saamisele, kuna nii näeb ette uus CEF-i määrus.

Praegu vastab uutele tingimustele ainsa projektina Evora-Merida raudteeprojekt Portugali ja Hispaania vahel. Kui komisjon komitee otsuse ametlikult kinnitub, lisandub teise projektina ka Rail Baltic. See tähendaks, et Balti raudteeprojektil oleks järgmisel EL-i eelarveperioodil CEF-i vahenditest toetuse taotlemisel eelis.