Ühisettevõte RB Rail AS teatab avatud hankest nimetusega “Rail Baltic Ülemiste reisiterminali ja Vanasadama vahelise ühendustee (tramm või kergraudtee) teostatavusuuring.”

Hanke number on RBR 2017/22.

Hankija, ühisettevõte “RB Rail AS”, juriidilise aadressiga Krišjāņa Valdemāra iela 8-7, Rīga LV-1010, Läti.
CPV kood: 71300000-1 (insenerteenused).
Käesolev hange on kaasfinantseeritav Euroopa Ühenduse Rahastust (Connecting Europe Facility CEF).
Käesolev hange teostatakse vastavalt Läti riigihangete seadusele.

Hanke sisu
Käesoleva hanke sisuks on tehniline ja majanduslik analüüs Tallinna Ülemiste Rail Baltic´u terminali ning Vanasadama vahelise kergraudtee või trammiteega ühendamiseks (kaasates vähemalt 3 alternatiivi), mis sisaldab kõikide variantide kulude ning tulude analüüs ning pakub välja optimaalseima lahenduse. Analüüsi peamine eesmärk on leida tõhusaim, jätkusuutlikuim ning kiireim ühendustee TEN-T ühenduskoridoride vahel arvestades parimal moel Tallinna linnaliikluse ning reisijateliikluse voogudega.

Hankedokumentide väljastamine
Hanke regulatsioon koos vajalike lisadega on saadaval Hankija kodulehel http://www.railbaltica.org/tenders/ (vt. ka allpool olevat paragrahvi „Hanke dokumendid“). Huvitatud isikutel on võimalik dokumentatsiooniga tutvuda ja saada paberkoopiad RB RAIL AS kontorist aadressilt 8-7 Krišjāņa Valdemara iela, 4. korrus, Riga, LV-1010, Läti. Avatud hanke regulatsioon on saadaval tasuta.

Pakkumuste esitamine
Pakkumus esitatakse füüsiliselt kohale tulles, kulleriga või tähitud kirjaga RB RAIL AS kontorisse saates, aadress 8-7 Krišjāņa Valdemara iela, 4. korrus, Riga, LV-1010, Läti. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 26. september 2017.a. kell 11.00.

Pakkumuste avamine
Pakkumuste avamine leiab aset hankekomisjoni avatud koosoleku käigus 26. septembril 2017.a. algusega kell 11.00 RB RAIL AS kontoris, aadressil 8-7 Krišjāņa Valdemara iela, 4. korrus, Riga, LV-1010, Läti.

Hankija kontaktisikud
Hanke administratiivsetes küsimustes: Juhtiv hankespetsialist Mārtiņš Blaus, tel: +371 28118533, e-post: martins.blaus@railbaltica.org
Hanke sisu osas: projektiekspert Karmo Kõrvek, tel +372 53 423 015, e-post: karmo.korvek@railbaltica.org

Hanke dokumendid leiab siit

1. Avatud hanke “Rail Baltic Ülemiste reisiterminali ja Vanasadama vahelise ühendustee (tramm või kergraudtee) teostatavusuuring”, Regulatsioon.
2. MS Word formaadis Lisad nr 1, 2, 4, 5, 6, 7;
3. Tallinna trammiliini projekteerimise tehnilised tingimused (Tallinna Linnatranspordi AS).