Rae vallavalitsus saatis 29. oktoobril rahandusministeeriumile kirja, milles juhtis tähelepanu Rae vallavolikogu 20.01.2015 otsusele, milles välistati kõik valda läbivad Rail Balticu trassialternatiivid. Kuid nüüdseks on teada, et trassialternatiivide valikusse lisatakse tagasi Nabalat läbivate variantide uurimine, mis on aga vastuolus Rae vallavolikogu otsusega, kuna trass läbib Rae valda. Kirja ministeeriumisse ajendas saatma asjaolu, et keskkonnaministeerium ütles rahandusministeeriumile, et valikusse võetud trassialternatiividel võib läbi viia täiendavaid uuringuid, mis tähendab, et varasemalt välistatud alternatiivid on taas päevakorras. „Rae vallavalitsus ja Rae vallavolikogu ei soovi Rail Balticut valla territooriumile, sest see tekitab täiendava barjääriobjekti ning pole kooskõlas valla üldplaneeringuga,“ ütles Rae vallavanem Mart Võrklaev, kelle sõnul läbib Rae valda juba kolm üleriigilise tähtsusega joonobjekti: Tallinna-Tartu maantee, mis lõikab valla läbi põhja-lõuna suunaliselt; Tallinna ringtee, mis lõikab valla läbi ida-lääne suunaliselt, ning Tallinna-Tapa raudtee, mis lõikab läbi Rae valla kirde ja idaosa. Kui Rail Balticu töögrupp võtab töösse varem protsessi käigus kõrvale jäetud Nabala trassialternatiivid, siis ilmselgelt kasneb sellega oht Rae valla veelgi rohkemaks killustamiseks, leiab vallavalitsus.

Allikas: Harju Elu, 30.10.2015