Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) prognoosi järgi jõuab Rail Balticu trassiplaneering maavanemate ette veel sellel aastal. Veebruaris ja märtsis toimub planeeringu avalik väljapanek koos uue ringi avalike aruteludega. Kui kõik liigub plaanipäraselt, siis peaksid maavanemad kehtestama Rail Balticu lõpliku trassi juunis-juulis, teatas MKM. (HE)

Allikas: Harju Elu, 06.11.2015