Pärnu Maavalitsus annab teada, et valminud on Rail Baltic raudtee trassi koridori maakonnaplaneeringu eskiislahendus eelistatud trassile (lõigud 1B, 2B, 3A, 4A, 4H, 4D, 4F, 5D, 6B). Eskiislahenduse avalikustamise ajal on võimalik tutvuda ka keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõuga.

Rail Balticu maakonnaplaneeringu eesmärgiks on leida sobivaim asukoht kavandatavale Rail Balticu raudtee trassi koridorile. Planeeringu (koosneb seletuskirjast ja joonistest) ja KSH aruande eelnõu materjalid on kättesaadavad Rail Balticu infoportaalis (http://railbaltic.info/et/materjalid/maakonnaplaneeringud alajaotuses Pärnumaa eskiislahendus) alates esmaspäeva, 5. oktoobri 2015 pärastlõunast.

Pärnu maavalitsus korraldab eskiislahenduse avalikud arutelud ajavahemikul 20 – 23. oktoober 2015 järgmiselt:

20.okt, kell 14.00 Häädemeeste seltsimajas (Häädemeeste alevik, Suurküla 4);
20.okt, kell 17.30 Surju rahvamajas (Surju küla, Surju vald);

21.okt, kell 14.00 Pärnu keskraamatukogus (Pärnu linn, Akadeemia 3);
21. okt, kell 17.30 Suigu seltsimajas (Are vald, Suigu küla);

22.okt, kell 14.00 Sauga Avatud Noortekeskuses (Sauga alevik, Põõsalinnu 2);
22.okt, kell 17.30 Paikuse vallamajas (Paikuse alev, Pärnade pst 11);

23.okt, kell 14.00 Tootsi vallamajas (Tootsi alev, Tööstuse 5);
23.okt, kell 17.30 Kaisma rahvamajas (Vändra vald, Kergu küla).

Maakonnaplaneeringu algatajaks Pärnu maakonnas on Vabariigi Valitsus (korraldus 12.04.2012 nr 173). Maakonnaplaneeringu koostamise korraldajaks on Pärnu Maavalitsus (Akadeemia 2, 80088 Pärnu; www.parnu.maavalitsus.ee) ning kehtestajaks Pärnu maavanem. Planeeringu koostajaks ning planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviijaks on OÜ Hendrikson & Ko (Raekoja Plats 8, 51004 Tartu) koostöös partnerettevõtetega (Reaalprojekt, WSP Sweden, Kelprojektas, Novarc).