Harju ja Rapla Maavalitsus annavad teada, et valminud on Rail Baltic raudtee trassi koridori maakonnaplaneeringute eskiislahendused eelistatud trassile (Rapla maakonnas lõigud 6B+7B+7C+8A+16A, Harju maakonnas 16A+16B+14C + 14G+11A-II+15B+11B-II) ja raudtee rajamisega kaasnevaid mõjusid käsitleva keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu. Rail Balticu maakonnaplaneeringu eesmärgiks on leida sobivaim asukoht kavandatavale Rail Balticu raudtee trassi koridorile.

Planeeringute (koosneb seletuskirjast ja joonistest) ja KSH aruande eelnõu materjalid on kättesaadavad Rail Balticu infoportaalis http://www.railbaltic.info/et/materjalid/maakonnaplaneeringud alates esmaspäeva, 31. august 2015 pärastlõunast.

Valminud on ka 3D videlõigud Raplamaa ja Harjumaa kohta, mis tutvustavad raudteetrassi kulgemist ja põhimõttelisi lahendusi. Videodega on võimalik tutvuda http://www.railbaltic.info/et/infokeskus/3d-video

Harju ja Rapla Maavalitsused korraldavad eskiislahenduse tutvustamiseks avalikud arutelud järgmistelt:

Harju Maavalitsuse III korruse saalis 14.09.2015 kell 14.00 (asukoht Roosikrantsi 12, Tallinn)

Loo Kultuurikeskuses 14.09.2015 kell 18.00 (asukoht Saha tee 7B, Loo alevik)

Rae Kultuurikeskuses 15.09.2015 kell 18.00 (asukoht Aruküla tee 9, Jüri alevik)

Kiili Gümnaasiumis 16.09.2015 kell 18.00 (asukoht Kooli 2, Kiili alev)

Saku Valla Majas 17.09.2015 kell 18.00 (asukoht Teaduse 1, Saku alevik)

Rapla riigimaja suures saalis 18.09.2015 kell 15.00 (asukoht Tallinna mnt 14, Rapla)

Kohila Gümnaasiumis 21.09.2015 kell 18.00 (asukoht Kooli 1, Kohila alev)

Järvakandi Kultuurihallis 22.09.2015 kell 18.00 (asukoht Mai 1, Järvakandi alev)

Maakonnaplaneeringute algatajaks Harju ja Rapla maakonnas on Vabariigi Valitsus (korraldus 12.04.2012 nr 173). Maakonnaplaneeringu koostamise korraldajaks on Harju maakonna osas Harju Maavalitsus (Roosikrantsi 12, 15077 Tallinn; www.harju.maavalitsus.ee) ning Rapla maakonna osas Rapla Maavalitsus (Tallinna mnt 14, 79513 Rapla; www.rapla.maavalitsus.ee) ning kehtestajaks Harju maakonna osas Harju maavanem ja Rapla maakonna osas Rapla maavanem. Planeeringu koostajaks ning planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviijaks on OÜ Hendrikson & Ko (Raekoja Plats 8, 51004 Tartu) koostöös partnerettevõtetega (Reaalprojekt, WSP Sweden, Kelprojektas, Novarc).