Teatame Rail Baltica raudteetrassi lõigu „Harju ja Rapla maakonna piir – Hagudi” ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumisest.

Keskkonnamõju hindamine viidi läbi raudtee põhiprojektile. Raudtee projekteeriti vastavalt projekteerimisjuhistes ja opereerimise kavas kirjeldatud nõuete alusel arvestades keskkonnamõju hindamise tulemusi. KMH käigus hinnati kavandatava tegevuse rajamis-, kasutamis- ja lõpetamisetappidega kaasnevat keskkonnamõju.

KMH aruande avalik arutelu toimub 09.03.2022 Microsoft Teams keskkonnas algusega kell 16:00!

KMH-s on kavandatavaks tegevuseks kiire raudtee (Rail Balticu) rajamine ja kasutamine Rapla maakonna põhjaosas ca 16,6 km2 pikkusel lõigul Rapla maakonna piirist kuni Hagudini.

KMH aruandes hinnatud lõik kulgeb algusega Harju ja Rapla maakonna piirilt lõuna-kagu suunas, möödudes Kohilast ida poolt, läbides Keila jõe ületusel Mälivere küla tiheasustusega osa, ületades Tallinn-Rapla-Türi maantee ning Tallinn-Lelle-Pärnu olemasoleva raudteekoridori. Edasi kulgeb raudteelõik Tallinn-Lelle-Pärnu raudtee ja Rabivere maastikukaitseala vahelt lõuna suunas, pöörates kaitseala kagunurga lähistel lõuna-edelasse. Lõigu lõunapiiriks on Rapla valda jääv Hagudi-Kodila maantee.


KMH alternatiivideks olevat eelprojekti ja põhiprojekti on võimalik hinnata ka avalikul veebikaardil!

Kaardilt saab:

  • vaadata, kuidas levib raudteemüra
  • näha millised on mõjud põhjaveele
  • näha millised loodusobjektid on lähikonnas

Igaüks saab endale huvipakkuva koha leida üles kaarti suurendades-vähendades või otsida oma maaüksuse nime, katastritunnuse, aadressi või kasvõi postiindeksi järgi ning mõõta, kui kaugele talle oluline koht raudteest või muust kaardile kuvatud infost jääb.


KMH aruande ja ehitusprojektiga on võimalik eelnevalt tutvuda avaliku väljapaneku jooksul 04.02.2022 – 06.03.2022 SIIN.

Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi on võimalik esitada TTJA-le kirjalikult kuni 06.03.2022 elektrooniliselt e-post aadressile info@ttja.ee või paberkandjal aadressile Endla 10a, Tallinn 10122.

Palume arutelule registreerida, edastades e-kiri aadressile arutelu@ttja.ee või helistades telefoninumbrile 667 2186. Isikul, kellel puudub arvuti ja interneti kasutamise võimalus, kuid soovib arutelul osaleda, palume teada anda hiljemalt 07.03.2022 otsustaja kontaktisikule, helistades telefoninumbrile 6672186, kes annab täpsemad juhised, kuidas on võimalik arutelul osaleda.

KMH osapooled:

Otsustaja: TTJA, registrikood: 70003218, aadress: Endla 10a, 10122 Tallinn, kontaktisik: Raili Kukk, e-post: raili.kukk@ttja.ee, tel: 6672186.

Arendaja: RB Rail AS Eesti filiaal, registrikood: 14168654, aadress: Endla 16, Harjumaa, 10142 Tallinn, kontaktisik: Andre Säre, e-post: andre.sare@railbaltica.org, tel: 55501595.

KMH koostaja: Skepast&Puhkim OÜ, registrikood: 11255795, aadress: Laki põik 2, 12915 Tallinn, kontaktisik: Jüri Hion, e-post: jyri.hion@skpk.ee, tel: 5120924.