Vastavalt Juhtkomitee 06.02.2014 otsusel lisati Pärnumaal võrdlusesse trassivariandid 4H ja 5D.

Uuendatud kaardimaterjalid on kättesaadavad siin.