Majandus- ja taristuminister Kadri Simson kohtus novembri lõpus Helsingis Soome transpordi- ja kommunikatsiooniminister Anne Berneriga. Ministrite kohtumisel tõstatusid peamiste teemadena Tallinna ja Helsingi vahelise tunneli tulevik ning Rail Balticu edasised arengud. Kohtumisel tegi minister Simson põhjanaabritele ettepaneku liituda Rail Balticu ühisettevõttega ning Simsoni sõnul avaldasid soomlased selleks valmisolekut.

„Soomlased ütlesid täna väga selgelt, et nad on valmis vahetama enda senise vaikiva vaatleja rolli otsese osaluse vastu ühisettevõttes. Minu kolleeg Anne Berner kinnitas, et nii Soome riik kui ettevõtjad peavad Rail Balticu projekti väga suure potentsiaaliga ettevõtmiseks ning soovivad raudteest tulenevate majanduslike võimaluste tõhusaks kasutamiseks Soome rolli suurendamist Rail Balticu projekti elluviimisel. Minister märkis, et ilma selle raudteeta ei ole ka Tallinna-Helsingi tunnelil tulevikku. Soome minister kinnitas täna, et nad on valmis liituma kolme Balti riigi loodud ühisettevõttega RB Rail AS,“ rääkis majandus- ja taristuminister Kadri Simson lisades, et ettepanek Soomele liituda ühisettevõttega tehakse koostöös Läti ja Leeduga ning seda toetab ka Euroopa Komisjon.

Lisaks arutasid ministrid Tallinna–Helsingi tunneli tuleviku üle. Antud kohtumisest võtsid osa ka Helsingi linnapea Jan Vapaavuori ning Tallinna abilinnapea Andrei Novikov.

„Helsingi ja Tallinna vaheline tunnel oleks suure tähtsusega kogu Euroopa jaoks. See tooks koos Rail Balticuga kiire ühenduse Kesk-Euroopasse ja ka Aasiasse. Projekti planeeringud ja uuringud peavad olema tehtud väga kõrgel tasemel ja kõik tegevused peavad saama kõikides järkudes ellu viidud ühiselt Eestiga,“ ütles Soome transpordi- ja kommunikatsiooniminister Anne Berner.

„Leppisime tunneli osas kokku, et kahe ministeeriumi ja linnade vaheline töörühm peab antud projektiga senisest jõulisemalt edasi liikuma. Tegemist on ettevõtmisega, mis huvitab mõlemat riiki, kuid vajab edasi liikumiseks lisaks riikide panusele ka Euroopa Liidu ning erasektori tuge. Järgmine samm saab olema erinevate planeeringute ja vajalike keskkonnaalaste uuringute läbiviimine,“ rääkis Kadri Simson.

Tallinna abilinnapea Andrei Novikov lisas, et tänaseks on kahe linna vahel mitmeid projekte, mis toovad Tallinna ja Helsingi kaksiklinna kontseptsiooni lähemale. Tema sõnul saame varsti rääkida ühistest transpordilahendustest ning mitmete avalike teenuste arendusprojektid käivad käsikäes. „Usun, et tunneli kaudu kulgeval Rail Balticu pikendusel on potentsiaal kujuneda tallinlaste jaoks Helsingi metrooliini pikenduseks ja seeläbi linnadevahelise ühistranspordi lahutamatuks osaks,“ sõnas Tallinna abilinnapea Andrei Novikov.