29. septembril sõlmisid Transpordiamet, OÜ Rail Baltic Estonia ja GRK Eesti AS lepingu Kiili ja Saku valla piirile jääva Kangru liiklussõlme ehitamiseks. 

„Rõõm on tõdeda, et kolme Balti riigi ühise raudteetrassi Rail Baltica rajamine on jõudnud järgmise suure etapini, kus läheme ehitama ümber üht olulist liiklussõlme,“ lausus Transpordiameti peadirektor Priit Sauk. „Oluline on, et mitmetasandilise Kangru liiklussõlme liiklusohutuse tase kasvab liiklejate jaoks.“

„Oleme Rail Baltica ehitamist alustanud Eestis erinevate ristumiste rajamisega, kahtlemata võib öelda, et Kangru liiklussõlm on eraldiseisva objektina neist mahukaim. Mul on hea meel, et tänaseks on leping uue liiklussõlme rajamiseks sõlmitud ning saame selle olulise taristuobjekti ehitamisega 2026. aasta esimeseks pooleks lahendatud ka Viljandi maantee ristumise Rail Baltica raudteega. Vähem oluline pole ka see, et liiklussõlme lahendus sündis tihedas koostöös kohaliku kogukonnaga – riigimaantee liiklusvoog ehk transiit viiakse Kangru asumist eemale, samuti mahukate arendustega kaasnev liiklus Kiili-Tuhala suunal. See vähendab müra ja suurendab liiklusohutust,“ rääkis Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Anvar Salomets.

Salometsa sõnul prognoositi sel kevadel hanget algatades lepingu maksumuseks 23,5 miljonit eurot. Nelja pakkuja konkurentsis AS-ile GRK Eesti hankevõidu toonud pakkumus oli 21,2 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Kangru liiklussõlme ehitamist rahastatakse 100% ulatuses Euroopa Taasterahastust.

”Rail Baltica projekt, mis seob Balti riigid tihedamini Euroopaga, on Eesti jaoks  strateegiliselt väga oluline. Oleme GRK-s tänulikud võimaluse eest selles nii olulises suurprojektis kaasa lüüa,“ lausus GRK Eesti tegevjuht Tiit Roben. „Ajal, mil taristuehituse tellimused on Eestis kokku tõmbumas annab Rail Baltica ehitus võimaluse tööhõive säilitamiseks meie erialal.“

Roben lisas, et GRK on Eestis tegutsetud kümne aasta jooksul ehitanud mitut olulist taristuobjekti ja neist saadud kogemused aitavad kindlasti ka Kangru liiklussõlme ehitust edukalt läbi viia. Lisaks saab GRK vajadusel tuge ka oma emaettevõttelt Soomes, kel infraehituse vallas väga lai kompetents ning tehniline võimekus.

Kangru liiklussõlme projektis ehitatakse viis raudbetoonist rajatist – neli viadukti ja üks kergliiklustunnel. Kolm viadukti nendest ületavad Rail Baltica raudteetrassi ning üks ületab tulevast neljarajalist Viljandi maanteed. Üks Rail Baltica trassi ületavatest viaduktidest on mõeldud kergliiklejatele. Kergliiklustunnel rajatakse Viljandi maantee alla tagamaks kergliiklejatele ohutud liiklemisvõimalused.

Kangru liiklussõlme ehitamise käigus lahendatakse Viljandi maantee, Kurna-Tuhala riigitee ja Rail Baltica raudtee omavahelised lõikumised. Tööde käigus rajatakse kergliiklustee, mis viib Kangru külast Raku järveni, praegune Viljandi maantee ja Kurna-Tuhala ristumine muudetakse mitmetasandiliseks, mis tagab suurema liiklusohutuse. Lisaks ehitatakse Viljandi maantee 2,5 km ulatuses neljarajaliseks, mis jääb praegusest asukohast 300-400 meetrit lääne pool.

Ehitus algab 2024. aasta esimeses pooles ja lõpeb hiljemalt 2026. aasta esimeses kvartalis. Ehitustööde tellijaks on Transpordiamet. Tööde ajal teelõike liiklusele ei suleta.