Reedel lõppes Rail Balticu Eesti trassikoridori eelprojekti tutvustamine kohalikele omavalitsustele. Viimasena tutvustati trassi tehnilisi lahendusi Raplamaa omavalitsuste esindajatele, kus Kohila vald on andnud Rail Balticu kohtusse. Tallinna Halduskohus jättis aga Kohila kaebuse Rail Balticu maakonnaplaneeringute kohta rahuldamata.

Rail Balticu trass Eestis on paigas, maakonnaplaneeringud kehestati veebruaris. Koos maakonnaplaneeringutega valmis ka eelprojekt, mida nüüd trassile jäävates maakondades Pärnu-, Harju- ja Raplamaal tutvustati. Projekti koordinaatori Kristjan Kaunissaare sõnul on viis aastat kestud Rail Balticu rajamise protsessi juures omavalitsused saanud kogu aeg kaasa rääkida, vahendas “Aktuaalne kaamera”.

“See tähendab, et kõik need lahendused on suures osas ka maakonna planeeringute osas ka läbi käinud. Lihtsalt maakonnaplaneeringu täpsusaste ei võimaldanud näidata neid väga täpseid lahendusi, aga eelprojekt seda võimaldab. Ja nüüd ongi siis paras aeg vaatada omavalitsusega üle,” lausus Kaunissaare.

Kaunisaare sõnul on vaidlusküsimusi üleval vähe ja need puudutavad maakonnaplaneeringuid.

“Me oleme praegu kohtus paari asjaga, seoses maakonnaplaneeringutega. Ega ma ausalt öeldes isegi ei oska prognoosida, kuidas meil eelprojekti koha pealt need asjad lähevad, sest jällegi omavalitsuste ettepanekutega on arvestatud, niipalju kui seda on võimalik teha,” ütles Kaunissaare.

Kohila vald andis kevadel Rail Balticu kohtusse aga just seetõttu, et nende ettepanekutega pole arvestud.

“Me proovisime olla kogu aeg protsessis kaasas niimoodi arvestatavalt. Et ei esitanud põhjendamatuid ettepanekuid. Paraku meie ettepanekutega ei arvestatud ja me julgeme täna väita seda, et meie alternatiivid, mis me välja käisimine on summa summaarum odavad, nii rahaliselt ja ka elukeskkonda ja looduskeskkonda säästavamad,” rääkis Kohila vallavanem Heiki Hepner.

Rail Baltic on praegu etapis, kus planeerimiselt on liigutud edasi projekteerimise juurde. Põhiprojekt, millele on võimalik ehituslubasid taotlema hakata, on algusjärgus. Projekteerimise hanked praegu käivad, ütles Kaunissaare.

ERR