Balti riikide saja aasta juubeli puhul kutsutakse Baltimaade ja rahvusvahelist avalikkust üles osalema teavituskampaanias „Teekond Rail Baltica tulevikku“, et jagada oma visiooni Rail Balticaga reisimise võimalustest. Korraldajad soovivad selgitada ka välja, millisel tasemel ollakse valmis kasutama Rail Baltica pakutavaid võimalusi ja nüüdistehnoloogiat.

Meil kõigil on võimalus võtta ette teekond Rail Baltica tulevikku, külastades veebilehte www.futuremeter.eu ja täites küsimustiku, mille teemaks on senised reisikogemused ja tulevikuvisioon. Ankeedi täitja saab ühtlasi teada, millisena näeb tulevikumeeter tema valmisolekut kasutada Rail Baltica võimalusi ja innovaatilisi lahendusi üldisemalt.