Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi eestvõtmisel kuulutas Tallinna Linnaplaneerimise Amet koostöös Eesti Arhitektide Liiduga välja arhitektuurse ideekonkursi Ülemiste ühisterminalile, mille üheks osaks on ka Rail Balticu algusjaam.

Ühisterminali asukohaks on planeeritud Peterburi tee ja raudtee vaheline ala Ülemiste raudteejaama juures. Reisiterminali tuleb Rail Baltic reisirongide algusjaam ja Tallinna linna ühisterminal bussidele ja trammidele.

Avatud hankemenetlusena läbiviidava ideekonkursi eesmärk on saada parim arhitektuurne ja linnaruumiline lahendus Rail Balticu reisiterminali hoonele koos ümbritseva avaliku ruumi ja liikluslahendusega. Oodatakse lahendusi, mis pakuvad Tallinna uuele rahvusvahelisele „väravahoonele” kaasaegset kõrgetasemelist arhitektuuri, mis on ühtlasi funktsionaalne ja reisijatele mugav kasutada.

Väljapakutud lahendus peab tagama ka terminali hea leitavuse ja juurdepääsetavuse ning selle ümber tuleb kavandada jalakäijasõbralik linnaruum. Lahenduse puhul on üheks eelduseks seatud parima funktsionaalsuse ja säästliku hoolduse saavutamine. Võidutöö lahendused võetakse aluseks Rail Balticu planeerimiskonsultandile detailplaneeringu koostamisel.

Ideekonkursile kavandite esitamise tähtaeg on 13. oktoober ning võitjad kuulutatakse välja hiljemalt 31. oktoobril 2014. Arhitektuurivõistluse preemiafond on kokku 37 000 eurot. Ideekonkursi finantseerijateks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Tallinna Linnaplaneerimise Amet ja AS Pro Kapital Grupp.

Kõik võistluse materjalid on alla laetavad aadressil: http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Ideekonkursid-2