Aprillis läbi viidud arvamusuuringu kohaselt on Eesti inimeste toetus Rail Baltica kiirele raudteeühendusele tõusnud 64 protsendile, mis on viimase kolme aasta kõrgeim tase. Võrreldes mullu sügisega on toetajate arv kasvanud seitse protsendipunkti.

Nende inimeste arv, kes Rail Baltica projekti pigem või üldse ei toeta, oli möödunud kuul 2018. aasta oktoobris läbi viidud küsitlusega võrreldes kahanenud kuue protsendipunkti võrra 25 protsendini. Inimeste arv, kellel puudub seisukoht, kahanes protsendi võrra 11 protsendile. 

„Valminud eelprojekt, esimese lõigu projekteerimislepingu sõlmimine ja esimese viadukti ehituse algus: meie konkreetsed tegevused just viimase pisut enam kui poole aasta jooksul annavad tõenäoliselt Eesti elanikele kindlust, et saame hea rongiühenduse Euroopaga,“ lausus Rail Baltic Estonia juht Riia Sillave. „Kindlasti samavõrra oluline on ka Soome riigi ametlik otsus Rail Baltica projektiga liituda.“

Riia Sillave sõnul on kasvanud nende inimeste arv, kes peavad vajalikuks kiiret ja kaasaegset raudteeühendust Euroopaga – tänavu aprillis toetas kiiremaid ühendusi 69 protsenti võrrelduna oktoobri 62 protsendiga. Ka Rail Balticu projekti mõju Eestile peab positiivseks 69 protsenti inimestest, mis on sügisega võrreldes 7 protsendipunkti enam.

Nendest inimestest, kes Rail Balticat ei toeta, oleks pooled keskkonnakahjude minimeerimise korral valmis oma meelt muutma, 37 protsendi sõnul oleksid valmis projekti toetama juhul, kui projekt oleks lisaks sotsiaalmajanduslikule tasuvusele ka rahaliselt kasumlik.

RAIT Faktum & Ariko on elanike meelestatust ja teadlikkust Rail Baltica projektiga seoses uurinud sarnasele metoodikale tuginedes alates 2016. aasta sügisest. Värske küsitlus viidi läbi 1005 elaniku seas 17.-30. aprillini.

Arvamusuuringu kokkuvõte on leitav SIIT. Võrdlevat infograafikut näed SIIT.