Tallinna Ülikooli globaliseerumise ja tulevikuseire uurimissuuna juht Erik Terk rääkis Logistika Aastakonverentsil, et Eestil on lootus saada endale põhja-lõuna suunalisi kaubavoogusid, kuid panustada ei tasu niivõrd praegustele Soomest meritsi lahkuvatele kaupadele, vaid Rail Balticu valmimise järel tekkivatele uutele kaubavoogudele.

Kõigepealt tuleb meelde Tiit Vähi väide, et Eesti transiit on läbi ajaloo olnud ida-lääne transiit ja põhja-lõuna transiiti ei ole Eestis olnud ja ega seda erilises mahus tulla ei saagi. Väite esimese poolega võib nõus olla, teisega ma päris nõus ei ole.

Kui võtta transiidi potentsiaal tonnides, siis loomulikult on see ida-lääne suunal oluliselt suurem. See aga ei tähenda, et põhja-lõuna teljel potentsiaali ei oleks. Ta on väiksem aga piisavalt oluline, et sellega tegeleda. Julgen prognoosida, et tegemist on tõusva kaubamahu potentsiaaliga, eriti peale Rail Balticu käivitumist.

Allikas: http://www.logistikauudised.ee/uudised/2015/12/04/erik-terk-eesti-peab-valmis-olema-uuteks-pohja-louna-kaubavoogudeks