Detsembri keskpaigas alustas Maa-amet maade omandamise läbirääkimisi Rail Balticu trassile jäävate kinnistute omanikega raudteetrassi kõige lõunapoolsemas osas, Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas. 15. detsembril toimunud maaomanike koosolekul osalesid peale Maa-ameti ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veel Pärnu Maavalitsuse, Riigimetsa Majandamise Keskuse Pärnumaa metskonna ja Häädemeeste valla esindajad.

Koosoleku eesmärk oli tutvustada maaomanikele OÜ Reaalprojekti koostatud raudtee eelprojekti esimese lõigu võimalikku lahendust ja kuulata ära maaomanike soovid. Lisaks raudteele ja seda teenindavale taristule määratakse eelprojektiga ära kinnistutest tehtavate äralõigete suurused, st täpne maavajadus, kavandatavad juurdepääsuteed, maaparandussüsteemid ja elektrilahendused. Projekti esimeses lõigus kavandatakse Häädemeeste valda riigimetsa maadele loomade ülepääsuks neli ökodukti. Teede ja maanteede ristumised lahendatakse kahetasandiliste ristmikega.

Häädemeeste vallas läbib kavandatav raudtee peamiselt metsaseid alasid, suuremas ulatuses riigimetsa maadel, kuid u 24 ha ulatuses jääb raudtee eramaale.

Riik soovib maa väljaostmise kõrval pakkuda maaomanikele võimalust kasutada ka maakorraldust ja ümberkruntimist ning vältida maade sundvõõrandamist. Häädemeeste vallas oleks mitme kinnistu puhul võimalik kasutada ümberkruntimist ja koosolekult jäi mulje ka maaomanike huvist selle vastu. Kohtumisel ei tehtud veel lõplikke kokkuleppeid, kuid maaomanikud said oma kinnistu kohta infot ja Maa-amet selgitas välja nende esialgsed soovid. Nende põhjal saab hakata ette valmistama hindamistoiminguid ja jätkata läbirääkimisi.