Maa-ameti geoportaal on leiav siit. „Teenuste otseviidete alt ekraani vasakus servas tuleb valida „Kitsenduste rakendus”, misjärel avanebki kaardiaken,” seletas Rail Balticu maade omandamise projektijuht Merje Krinal. Kui valida omakorda kitsenduste rakendusprogramm, avaneb kaart. Selle vasakus ülanurgas tuleb hiire vasakklahviga klõpsata nupul „Kaardikihtide valik ja legend”, mille järel avaneb legendi vaade.

Rail Balticu teekoridori nägemiseks tuleb kaarti suurendada. Mõõtkava väärtus peab jääma alla 1 : 300 000. Mõõtkava on näha kaardi paremas alumises nurgas.

„Kaarti saab suurendada kas rakenduse ülemises vasakus nurgas plussmärgiga luubi nuppu vajutades või kaardiaknas arvutihiire nuppu kerides. Seejärel tuleb legendis märkida linnuke Rail Balticu trassi kaardikihi ette,” juhendas Krinal.

Maa-amet alustab maaomanikega läbirääkimisi raudtee ehitamiseks vajalike maade omandamiseks ja maakorraldustoimingute tegemiseks pärast raudtee eelprojekti valmimist. Läbirääkimisi alustati Pärnumaalt, sõltuvalt projekti valmimise ajast võivad läbirääkimised Raplamaal alata 2017. aasta teises pooles ja Harjumaal tõenäoliselt 2018. aastal.

Maa-amet sõlmis jaanuaris Rail Balticu ehitamiseks vajalike kinnisasjade raamlepingu viie pakkujaga, kelleks on Kaanon Kinnisvara Teenused OÜ, Arco Real Estate AS, OÜ Kinnisvaraekspert, OÜ Domus Kinnisvara Vahendus ning ühispakkujad Pindi Kinnisvara OÜ ja ERI Kinnisvara OÜ. Raamlepingu alusel on võimalik tellida hindamisaruanne kuni 650 kinnisasja kohta, kuid tegu on eeldatava mahuga ja praegu ei ole täpselt teada, kuidas jaguneb hindamise maht maakonniti,” ütles Krinal.

https://tinyurl.com/railbaltickaart