Oktoobris toimus maakonnaplaneeringute lähteseisukohtade ja KSH programmi tutvustamiseks 18 avalikku arutelu 3 maakokonna erinevates omavalitsustes, mida trassikoridoride variandid läbivad. Täiendav tutvustus toimus 15. novembril Nõmmel.

Osalemine avalikel aruteludel oli aktiivne, populaarseimad olid Raplamaal toimunud arutelud.

Maakondade kaupa jagunesid (osalejate nimekirjal registreerunud) osalejad järgmiselt:
Harjumaa avalikud arutelud – kokku 353 osalejat
Raplamaa avalikud arutelud – kokku 555 osalejat
Pärnumaa avalikud arutelud – kokku 320 osalejat
Kokku – 1228 osalejat

Avalike arutalude slaidikavaga ja protokollidega on võimalik tutvuda käesolevas portaalis jaotuse Avalikud arutelud” (otselink) all.

Lähteseisukohtade ja KSH programmi avalikustamise perioodil saabus projekti meeskonnale ka hulgaliselt kirju ettepanekute ja küsimustega.
Perioodil 08.08-21.10.2013 laekus kokku 341 kirja. Samas, ka veel novembris laekus kirju sisukate ettepanekutega (sh trassikoridoride lisamiseks), mida analüüsiti koostoimes varem laekunud ettepanekutega.

Enim kajastust leidvad teemad kirjades on olnud järgnevad:
a) Miks on Rail Balticut vaja? (30 kirja)
b) Kompensatsioonimehhanismid (74 kirja)
c) Vastuseis konkreetsetele trassilõikudele (216 kirja)
d) Mured kohalike keskkonnamõjude pärast (200 kirja)
e) Barjääriefekt (sisaldub enamikes keskkonnamõjude käsitlevates kirjades).
Kõigile kirjadele vastatakse, vastuskirjad on väljasaatmisel.