Maavanemate otsustega jätkatakse Harjumaal planeerimist läänepoolsel trassivariandil ning Põhja-Pärnumaal lõigul 5D.

7. juulil toimunud Rail Balticu juhtkomitee kohtumisel otsustati Harju maavanema ettepanekul, et raudtee planeerimist jätkatakse Harjumaal ja Raplamaa põhjaosas võrdluses olnud trassivariantidest läänepoolsemal. Planeeritav trass kulgeb läbi Rae, Kiili, Saku ja Kohila valla ning Tallinna linna, Muuga sadamasse viiv kaubaveo haru ka läbi Maardu linna ning Jõelähtme valla.

Otsustamise aluseks valmis täiendav kahe trassialternatiivi analüüs, kus vaadati nii tehnilist teostatavust, maksumust ja keskkonnamõju kui ka maavalitsuste ja kohalike omavalitsuste seisukohti. Läänepoolne trass on küll lühem, kuid selle maksumus kujuneb kallimaks; samas pikas perspektiivis kaasneb läänepoolse variandiga rohkem sotsiaalmajanduslikku tulu ja arvestab enam ka kohaliku transpordi arendamise võimalustega. Inim- ja looduskeskkonna mõju vaates on kaks võrreldud trassi suures osas sarnased, mõnevõrra eelistatum on läänepoolne variant.

Harju- ja Põhja-Raplamaa kahe trassialternatiivi täpsema analüüsi tulemustega saab tutvuda siin: https://www.mkm.ee/sites/default/files/2015-07-06_harju-ja_pohja-raplamaa_kahe_trassialternatiivi_tapsem_analuus_rail_baltic.pdf

Vahetult enne jaanipäeva tegi Pärnu maavanem Kalev Kaljuste otsuse eelistada Põhja-Pärnumaal nn paunaga trassivarianti 5D. Maavanem tegi enda sõnul otsuse kohalike elanike, talupidajate ja omavalitsuste huvidest lähtuvalt. Projekti konsulteerivate ekspertide poolt läbiviidud analüüs toetas trassialternatiivi, mis on lühem, ehituslikult soodsam ning looduskeskkonnale vähem häiriv (5C). Nagu ka Harjumaa trasside puhul otsustab vastavalt planeerimisseadusele maavanem.