Rail Baltic Estonia (RBE) liiklusjuhtimissüsteemide projektijuht Merilin Danquah naases perega kodumaale just tänu Rail Baltica projektile. Enne seda elas ta 15 aastat Londonis, millest 4 aastat töötas CrossRail projektis.

Veel 2019. aastal käidi kolmel korral Eestis puhkamas, et oma kolimissoovis päris kindlad olla. Kui aga 2020. aastal koroonapandeemia laineid hakkas lööma ja Merilin kodukontorisse jäi, tundus ajastus kolimiseks õige olevat ning suveks see tehtud saigi.

CrossRail projekti peab Merilin nii isiklikus plaanis kui ka kogu raudteesektorile Inglismaal väga oluliseks õppimiskohaks. Kõik omandatud teadmised liiklusjuhtimis- ja telekommunikatsioonisüsteemidest, RAMS-ist (Reliability, Availability, Maintainability, and Safety) ning kvaliteedi ja ohutusega seonduvalt tulevad täna täies mahus kasuks ka Rail Baltica projektiga töötades. Lisaks peab ta oluliseks kõikide teemadega toeks olla ka oma RBE kolleegidele.

Merilini tööülesanded on täna väga sarnased sellele, mida ta ka Londonis tegi. Liiklusjuhtimissüsteemid on naise sõnul nagu raudtee “kesknärvisüsteem“, mis paneb rongid liikuma. Lisaks rongide liikumisele tagab see ka ohutuse ja teenuse kvaliteedi reisijatele.

Hetkel on Merilini portfellis disaini kontroll ja läbivaatamine Eesti piires, projektijuhtide ja projekteerijatega konsulteerimine disaini küsimustes ja töö koordineerimine väliste osapooltega. Kui aga ehitus juba piisavalt kaugele on jõudnud, lisanduvad ka platsi peal liiklusjuhtimissüsteemide väljaehitamise ja paigaldamise juhtimine.

Samuti on Merilin oma südameasjaks võtnud kolleegide koolitamise RAMS teemadel Talent LMS koolituskeskkonnas.

Otsus Eestisse tagasi tulla oli Merilini sõnul tingitud tema inglasest abikaasast, kes soovis keskkonnavahetust. Naise jaoks tundus see plaan algselt pigem oma karjääri ohverdamisena. Samuti sai kaaluka otsuse juures määravaks pere ühine soov, et nende lapsed õpiksid Eesti keelt ja kultuuri ning just eestikeelses keskkonnas, kuna välisriigis elades tundus see neile peaaegu et võimatuna.

Jutud Merilini kojunaasmisest jõudsid ka endiste koolikaaslaste ja praeguste kolleegide kõrvu ning koheselt tehti naisele pakkumine liituda Rail Baltica projektiga. Esialgu töötas Merilin veel mõned kuud CrossRailis, kuid ei läinud kaua kui ka temast sai täiskohaga RBE meeskonna liige.

Hetkel peab Merilin Eestisse naasmist üheks parimaks otsuseks enda elus. Pere on endale pesa sisse seadnud Lõuna-Eesti looduses Valgamaal, Merilini vanavanemate talus, ning täna on ka plaan siia alatiseks jääda. „Mul on hea meel, et tänu Rail Baltica projektile säilib meie peres nii Eesti keel kui kultuur,“ sõnab naine.

Rail Baltic Estoniat peab Merilin erakordseks tööandjaks. Lisaks huvitavale ja keerukale projektile toob ta erilisel kohal välja ka kokkuhoidva meeskonna, kelle peale saab iga kell loota ning kellega on ka niisama mõnus koos aega veeta. „RBE on selle koha pealt full package (täiskomplekt),“ märgib ta. 

Merilin lisab, et Rail Baltica projekt on suurepärane karjääri- ja arenguvõimalus raudteesektoris. Peamised väljakutsed tema töös on seotud liiklusjuhtimissüsteemide piiriületuse erisuste ja tulevase uue raudtee mobiilsidesüsteemi rakendamisega.

Naine on veendunud, et projekti mõju ei jäta puutumata ka Eesti ehitussektorit, kus nii kvaliteedi kui ohutuse teemad võetakse edaspidi tunduvalt suurema luubi alla. Ta lisab, et suurtel projektidel, kui neid hästi juhtida, on alati suur mõju sektorile ning kvaliteedi ja ohutuse parandamine ehitus- ja logistikasektoris on kogu projekti vältel südameasjaks ka Rail Baltica meeskonnal.