Tänavune aasta on olnud Rail Balticu ettevalmistustes töökas. Sellesse mahtus hulgaliselt tööd trassialternatiivide võrdlemise ja läbianalüüsimise ning sobivaima koridori leidmisega. Samuti jagus aastasse mitmeid ettevalmistavaid uuringuid ja ka esimese suuremahulise EL poolse rahastamisotsuse allkirjastamine.

Euroopa Liidu positiivne otsus anda projekti esimene rahasüst nihutas meid raudtee rajamise eesmärgile oluliselt lähemale ning andis ka kinnituse, ühendust peetakse oluliseks ja üleeuroopalisest raudteevõrgustikus olemist elementaarseks. Ametlikult sai rahastamisotsus allkirjad novembri lõpus kõigi kolme riigi, Rail Balticu ühisettevõtte ning Euroopa Komisjoni osalusel. Juba on alanud kolme riigi koostöös ettevalmistused järgmisse taotlusvooru eduka projekti koostamiseks.

Lõppev aasta jääb tähistama ka sobivaima trassikoridori väljavalimist. Teatavasti kinnitasid maavanemad läinud suvel eelistatud trassi Eesti piires, millele koostasid projekti konsultandid juba ka eskiislahenduse. Tulemust käisid konsultandid koos riigi esindajatega trassiäärsetele elanikele ning teistele huvilistele juba ka avalike arutelude käigus tutvustamas. Järgmised, täpsustatud trassilahenduste arutelud on kavas uue aasta esimeses pooles ning meie eesmärk on saada maakonnaplaneeringud kehtestatud järgmise aasta teiseks pooleks.

Lisaks nendele arengutele mahtus aastasse palju muudki – trassipiirkonna arheoloogilised ja geotehnilised uuringud ning tihe koostöö teiste projektis osalevate riikidega, seal hulgas uue tasuvusanalüüsi alustamine ühisettevõtte eestvedamisel. Need tegevused ja uuringud jätkuvad ka aasta vahetumise järel ning annavad eeldused mõistliku ja põhjalikult läbi kaalutud raudteeühenduse rajamiseks.

Mina ise tõmban enda jaoks selle aasta lõpuga joone alla Rail Balticu ettevalmistuste vedamisel. Tulin projekti vedama aastaks ning ootamatult kiiresti on see aeg juba ka ümber saanud. Püüdsin selle kavandatud aasta jooksul anda võimalikult suure panuse ja tõuke riigisisese trassivalikuga edasiliikumiseks, esimese rahastamistaotluse õnnestumiseks ning kolme Balti riigi ja Soome-Poola koostöö tihendamiseks. Hakkan uuel aastal tegelema Eesti Euroopa Liidu eesistumise ettevalmistustega ja rahvusvahelise koostööga merenduse valdkonnas, kuid jään kindlasti projektile pöidlahoidjaks ja toetajaks ka edaspidi. Kogu meeskonnale soovin jaksu ja järjekindlust projektiga edasiliikumisel!

Miiko Peris
Rail Balticu projektijuht