Peaminister Taavi Rõivas ütles täna Leedus, kolme Balti peaministri kohtumisel, et Balti riikide ühised taristu- ja energiaprojektid suurendavad meie piirkonna julgeolekut.

Peaminister Taavi Rõivase sõnul on raudteeprojekt Rail Baltic ja energiaühendused kolme Balti riigi selge prioriteet. “Sõltumatus ja head ühendused Euroopaga tugevdavad meie piirkonna julgeolekut,” ütles Rõivas.

Peaministri sõnul on positiivne, et kohtumisel otsustati liikuda Rail Balticu riikidevahelise leppega, kus on fikseeritud raudteeühenduse rajamise olulised detailid, võimalikult kiiresti edasi ja esitada see valitsusjuhtidele arutamiseks juunis 2016.

Rootsit ja Leedut ühendava merekaabli NordBalt ja Poolat ning Leedut ühendava elektriühenduse LitPol avamist kommenteerides ütles Rõivas, et Eesti jaoks tähendab kahe täiendava elektriliini avamine veel paremat varustuskindlust ja survet madalamateks elektrihindadeks.

Julgeolekuteema puhul on fookuses ettevalmistused NATO tippkohtumiseks Varssavis, Idapartnerluse hetkeseis ning seisukohtade ühtlustamine rände ja Euroopa Liidu välispiiride tugevdamise küsimustes.

Peaminister Rõivase sõnul peame arvestama sellega, et julgeolekuolukord maailmas on muutunud ettearvamatuks ja seda pikemaks ajaks.

“Meie jõupingutused peavad olema suunatud NATO tippkohtumise ettevalmistamisele Varssavis, et tagada jätkuvalt meie liitlaste pikaajaline kohalolek. Eesti, Läti ja Leedu omavaheline seisukohtade koordineerimine enne Varssavi kohtumist on väga oluline,” rõhutas Rõivas.

Peaminister Rõivas naaseb Eestisse täna õhtul.

Allikas: http://www.ohtuleht.ee/708584/roivas-energia-ja-transpordiuhendused-on-osa-julgeolekust