Pärnu- ja Raplamaal on alanud Rail Balticuga seotud kontrollmõõdistamised, mistõttu võib kohata metsades ja põldudel geodeete mõõdistamist läbi viimas. Tööprotsess ei tohiks kohalikke elanikke häirida, kuid töö teostajad paluvad siiski inimestelt mõistvat ja arusaadavat suhtumist.

Iga suurobjekti projekteerimiseks on vajalikud erinevad eeltööd. Nii tuleb ka Rail Balticu projekteerimiseks teha geodeetiline mõõdistus, mille eesmärgiks on kaardistada kogu vaadeldava piirkonna olemasolev situatsioon. Mõõdistuste käigus valmib geodeetiline plaan, mis on üheks aluseks edaspidisel projekteerimistegevusel. Mõõdistustööde käigus fikseeritakse lisaks maapealsele ka maa-alune olukord, et projekteerimisprotsessi käigus saaks juba valmisehitatud maa-aluste rajatiste ja kommunikatsioonidega arvestada. Põhjalik maastiku ja olemasolevate rajatiste mõõdistus aitab kokku hoida nii ehitusele kuuluvat raha kui säästa keskkonda.

Rail Balticu geodeetilised uuringud koosnevad kahest etapist – lennuki pealt teostatavast aeromõõdistusest ja maapealsest kontrollmõõdistusest. Aeromõõdistamine viiakse läbi õhulennul, selle käigus toimub aeropildistamine ja aeroskaneerimine. Saadud andmete põhjal valmib esialgne geodeetiline alusplaan. Kuna aeromõõdistamise käigus ei saa kõiki maapealseid objekte tuvastada, siis tehakse täiendav kontrollmõõdistus ka maismaal. Selle käigus kontrollitakse üle lennupilt, näiteks erinevate rajatiste materjalid, õhuliinid, vajadusel uuritakse truupe ja kraavipõhjasid. Alles selle töö järel valmib lõplik geodeetiline alusplaan, mis on projekteerimise aluseks.

Kõik geodeetilised uurimistööd toimuvad majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga kooskõlastatult.

Tööd on Pärnu- ja Raplamaal juba alanud ning kestavad eeldatavalt 2015. aasta märtsikuuni.