Rail Balticu projekt on tekitanud elavat huvi Suurbritannia raudteesektoris, kuna regioonis ei ole ettevõtteid, mis võiksid iseseisvalt niisuguses mahus projekti ette võtta.

Sellise suurusega projektide läbiviimisel on oluline ühendada rahvusvahelise kogemusega ettevõtete oskusteave kohalike ettevõtete oskusteabega, ütles nõustamisettevõtte Nichols Group tegevjuht Simon Webb.

“Terves Euroopas ei ole ühtegi teist sellise suurusega projekti, mis kätkeb sellises mahus rahvusvahelist koostööd. Projekti, mis muudab nii põhjalikult olukorda üle terve regiooni,” ütles Aecomi transpordi- ja raudteenõustamise juht Keith Hampson.

Tema teada on Euroopas küll samasuguse suurusega projekte, kuid need on reeglina fragmenteeritumad. Euroopa Liidu TEN-T programmi raames viiakse Euroopas läbi suurel hulgal parandusprojekte, ühendatakse erinevaid infrastruktuuri süsteeme, aga mitte midagi samal skaalal nagu Rail Baltic, sõnas Hampson.

Mõlema konsultatsiooniettevõtte esindajad nõustusid, et Rail Balticu projekt tundub mõistlik ja peaks nii regiooni kui ka Eestisse tooma uusi töökohti ja kiirendama majanduskasvu. “On projekte, kus me tuleme kohale, vaatame ja läheme kohe minema. Aga see pole üks neist,” lisasid nad.

Peale kasumi, mida on võimalik teenida Rail Balticu raudteed rajades, jälgivad ettevõtjad ka pikemat perspektiivi – pärast raudtee valmimist kaasnevad sellega pikaajalised hooldus- ja remondilepingud.

Ühendkuningriigi kaubanduse ja investeeringute ameti spetsialisti Fiona Scotti sõnade järgi on Eestil ehitajat valides oluline jälgida, kui palju läheb tulevikus maksma raudtee hooldus, varuosade hankimine ja erinevad muudatused. “Ei ole mõtet maksta rajamise eest vähem, et hiljem hoolduse eest märgatavalt rohkem maksta,” rääkis ta.

Esmaspäevast kolmapäevani viibis Balti riikides Ühendkuningriigi raudteesektori ettevõtete äridelegatsioon, mille eesmärk on tutvuda võimalustega seoses Rail Balticu projektiga. Eestis kohtus äridelegatsioon teisipäeval projekti osapoolte raudteesektori esindajatega. Visiidi korraldas Ühendkuningriigi huvigrupp Raudteetööstuse assotsiatsioon (Railway Industry Association).

Suurbritannia ettevõtted arvestavad, et Baltikumis ja Poolas rajatakse ajavahemikus 2015–2024 ühtekokku 700 kilomeetrit elektrifitseeritud raudteed. Veel pakub neile huvi elektrifitseerimine Leedu ja Läti raudteedel, peamiste raudteeühenduskohtade renoveerimine ja uute jaamade ehitamine ning raudteeveeremi uuendamine.

Rail Baltic on kavandatav raudtee, mis ühendab Eesti ülejäänud Euroopa ning naaberriikide Läti ja Leeduga. Euroopa Liidu rahastuse toel jätkatakse ettevalmistustega ehitustöödeks, mida alustatakse eeldatavasti aastatel 2017–2018.

Allikas: Pärnu Postimees, 22.01.15