Faktum&Ariko eile avaldatud viies jätku-uuring Eesti elanike teadlikkusest ja hoiakutest seoses Rail Balticuga kõneles pärnumaalaste kõrgest toetusest projektile.

Projektist kuulnud pärnumaalastest toetab Rail Balticut 77%. Toetus on veidi madalam Harjumaal (73%) ja tunduvalt väiksem Raplamaal (58%).

Üle-eestiliselt vaadates on toetus veidi kõrgem noorte seas ehk 15–24aastastest tervelt 79% on Rail Balticu poolt. Hästi suhtuvad projekti ka mitte-eestlased, kellest 78% on selle poolt.

Rail Balticu mõju peab positiivseks 81% küsitletud pärnumaalastest, 68% raplamaalastest ja 77% harjumaalastest. Raplamaal oli positiivsete hinnangute osakaal tõusnud viimaseks küsitluseks märgatavalt.

Kõige paremini teatakse Rail Balticu Tallinna-Pärnu suunda, mida nimetas projektist teadlikest inimestest tervelt 49%. Tallinna-Tartu-Valga suunda nimetas 13%.

Pärnumaal on Pärnu kaudu kulgevast raudteekoridorist teadlik 81% vastanutest, Raplamaal on see protsent 67. Pärnu maakonnast kuulus valimisse 66 inimest.

Allikas: Pärnu Postimees, 12.11.2015