Tänavu suvel korraldas ühisettevõte RB Rail rahvusvahelise hanke kolme riiki hõlmava raudtee kulu-tulu analüüsi läbiviimiseks. Hanke võitis konsultatsioonifirma Ernst & Young Baltic SIA ning analüüsi valmimise tähtaeg on 2016. aasta oktoober.

Põhjalik kulu-tulu analüüs ehk CBA keskendub AECOM-i 2011. aastal valminud analüüsiga võrreldes veelgi täpsemalt ehitus- ja opereerimiskulude hindamisele ning tulude prognoosimisele.

Planeerimisprotsessis täpsustuv trassi asukoht võimaldab määratleda tehnilised valikud ja nende ligikaudse ehitusmaksumuse. Hoolduskulude analüüs peab võtma arvesse trassigeomeetriat, liiklustihedust ja -kiirust, rongide kaalu, raudtee hooldusnõudeid ja teisi sisendeid.

Tulude prognoos sisaldab kauba- ja reisijatevoogude analüüsi, milleks on muuhulgas vajalik läbi viia senistest uuringutest laiaulatuslikum potentsiaalsete klientide intervjueerimine ning arvestada majandus- ja kaubandusprognooside ning teiste mõjuritega. Kulu-tulu analüüs peab andma projekti osalisriikidele vastuse, kas ja millise kaubakoguse, reisijate arvu ning infrastruktuuri kasutustasu suuruse juures Rail Balticu raudtee on tasuv.