Kui Lätis käib aktiivne äri Rail Balticu alla jäävate maadega, siis Eestis sellist asja ei ole, kinnitas projektijuht Miiko Peris.

«Täna on teada, et arvestatavas ulatuses kulgeb Rail Balticu trass Eestis riigimaadel, seega me ei näe väga ruumi suuremahulisele hangeldamisele,» ütles Peris. Raudtee alla jääb üle 600 kinnistu Eestis.

Ta ütles, et raudtee-aluse maa omandamine tuleb hüvitada, kuid selle suurust on täna vara veel ette ennustada. Ka ei ole alustatud läbirääkimisi maaomanikega, sest trassikoridor ei ole veel täies ulatuses paigas. Rongi teekond Rapla- ja Harjumaal läheb lõplikule kinnitamisele kevadel.

«Küll ei maksaks aga kergeusklikult loota, et raudtee-aluse maa arvelt müstiliselt rikastuda saab, võimalik hind kujuneb siiski sõltumatu eksperdi hinnangule tuginedes ning tehingud vastavalt kehtivale õigusruumile igat üksikjuhtu eraldi hinnates,» ütles Peris. Ta arvas, et riik jõuab suures enamuses maaomanikega õiglases hinnas kokkuleppele ilma kohtuta ja hinnamoonutusteta.

Varem on Peris öelnud, et loodab kokkuleppe saavutada 90 protsendiga maaomanikest.

Allikas: http://majandus24.postimees.ee/3120595/projektijuht-eestis-rail-balticu-maadega-ei-hangeldata