Täna, 14. septembril algavad sel suvel kokku lepitud Rail Balticu trassieelistust tutvustavad avalikud arutelud kohalikes omavalitsustes, esimene neist toimub kell 14 Harju maavalitsuses.

Septembri jooksul saavad Rail Balticu raudteetrassi eskiislahendustega tutvuda, küsimusi esitada ning sobivate lahenduste leidmisel kaasa rääkida Harju- ja Raplamaa elanikud, oktoobri teises pooles jõuavad arutelud ka Pärnumaale.

Eskiislahendus hõlmab raudtee äärde jäävate ülesõitude, viaduktide, sildade, ökoduktide põhimõtteliste asukohtade ja lahenduste määramist. Koostatud on ka raudteetaristu ja maakasutuspõhimõtete üksikasjalikud kirjeldused trassi äärde jäävates piirkondades.

Maakonnaplaneeringute materjalid on avalikult kättesaadavad railbaltic.info kodulehel. Samuti on trassiäärsetele maa- ja majaomanikele välja saadetud teavituskirjad ning jagatud kõikidesse trassiäärsete elanike postkastidesse Rail Balticu eriväljaanne. Aruteludeks on valminud ka illustratiivsel 3D-mudelil põhinevad videoklipid, kust iga huviline näeb ära raudteetrassi kulgemise.

Viimase kahe aasta jooksul on Rail Balticu trassivariantide tutvustamiseks ja kaalumiseks toimunud üle 80 töökoosoleku ja avaliku arutelu omavalitsustes. Tänavu suvel lepiti kokku eelistatud trassi kulgemine ning suve jooksul valmis detailsem eskiis, et sobitada raudteekoridor võimalikult hästi loodus- ja inimkeskkonnaga.

Allikas: http://majandus24.postimees.ee/3327131/vaata-milline-rail-baltic-hakkab-valja-nagema