Juulikuus sai paika eelistatud trass kogu Eesti ulatuses. Lauale jäänud trassivariandile on koostatud detailsem lahendus, mis on aluseks maakonnplaneeringutele. Enne selle ametkondlikule kooskõlastusringile saatmist tutvustatakse maakonnaplaneeringu täpsustatud lahendust ka kohalikele inimestele. Tule kohale ja räägi Pärnumaa aruteludes kaasa!

Pärnumaa avalike arutelude ajakava:

20.10.2015 kell 14.00 – Häädemeeste seltsimajas (Suurküla 4, Häädemeeste)

20.10.2015kell17.30- Surju rahvamajas (Surju küla)

21.10.2015 kell 14.00 – Pärnu keskraamatukogus (Akadeemia 3, Pärnu)

21.10.2015 kell 17.30 – Suigu seltsimajas (Suigu küla)

22.10.2015 kell 14.00 – Sauga noortekeskuses (Põõsalinnu 2, Sauga)

22.10.2015 kell 17.30 – Paikuse vallamajas (Pärnade pst 11, Paikuse)

23.10.2015 kell 14.00 – Tootsi vallamajas (Tööstuse 5, Tootsi)

23.10.2015 kell 17.30 – Kaisma rahvamajas (Kergu küla)