Rail Baltica projekti käekäiku tutvustaval üritusel Tallinn-Tartu maantee ja Rail Baltica ristumisel sõlmiti koostööleping Rail Baltic Estonia ja Transpordiameti vahel.

„Rail Baltic Estonia ja Transpordiamet on ka juba varasemalt teinud uue taristu arendamisel edukalt koostööd, kuid täna sõlmitud leping viib selle mõnes mõttes järgmisele tasemele. Põhimõtteliselt võib öelda, et kaks suurt kompetentsikeskust on ühendamas jõud Rail Baltica raudtee põhitrassi rajamiseks, kus Transpordiamet on põhitrassi ehitusse panustamas ka läbi kahe meeskonna integreerimise,“ lausus Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Anvar Salomets.

„Transpordiametil on äärmiselt hea meel, et senine koostöö suurprojekti arendamisel ja väljaehitamisel saab jätku uue koostöölepingu allkirjastamisega. Teatavasti sõlmiti Transpordiameti, Rail Baltic Estonia OÜ ja RB Rail AS vahel 2019 aasta lõpus esimene koostööleping ristumiste projekteerimiseks ja ehitamiseks. Kaks aastat koostööd on tõestanud, et ühises info-ja tööruumis olemist ning kogemuste ja teadmiste jagamist viib tulemusteni. Uus koostööleping saab sõlmitud küll Rail Baltic Estonia OÜ ja Transpordiameti vahel, kuid selle sisu on suures pildis analoogne eelmisele. Teeme hankimisel ja ehitamisel koostööd kahe Rail Baltica ja riigitee trasside ristumiskohas: Tallinn-Lagedi ja Kohila liiklussõlmede väljaehitamisel. Viimased peaksid valmima 2026 aasta lõpuks“, sõnas Transpordiameti peadirektor Kaido Padar.

Tulevase Rail Baltica Assaku viadukti vahetus läheduses hakkab paiknema ka Rail Baltica regionaalrongide peatus ja jaamahoone, milleni Rae vald soovib tulevikus viia plaanitava trammiühenduse.

Rail Baltic Estonia juhi sõnul on hoolimata maailmas valitsevast ebastabiilsest olukorrast liigutud Rail Baltica projektiga võimalikult tempokalt edasi. „Tõsi on, et ehitushindade tõus ja probleemid tarneahelatega mõjutavad ka raudtee objektide ehitust, kuid täna näeme, et see mõju ei pruugi olla nii drastiline, kui esialgu oletada võisime. Praegu on meil ehituses 8 viadukti või ökodukti, suurem osa neist Rapla maakonnas, kuid üks osa ristumistest on veel suvel ehitusse minemas ning 11 ristumist ehitushanke menetluses. Ülemiste terminali ehitusel algavad juba paari nädala jooksul esimesed ettevalmistavad pinnasetööd. Lisaks sellele kavandame kohalikke peatusi ja valmistame ette Rail Baltica põhitrassi esimest kahte ehitushanget,“ selgitas Salomets.

Fotod: Mihkel Notta

Rail Baltica on keskkonnasõbralik ja mugav raudteeühendus, mis liidab Eestit lõunanaabrite ja Kesk-Euroopaga. Rajatav taristu võimaldab reisijatel jõuda Tallinnast Pärnusse 40 minutiga ja Riiga 1 tunni ja 42 minutiga.Rail Baltica trassil hakkavad liikuma ka regionaalrongid.
Rail Baltic Estonia on Rail Baltica raudtee arendaja Eestis ja tulevikus selle raudtee Eesti osa taristu haldaja.