Rail Baltic Estonia kuulutas koostöös Pärnu linnavalitsusega välja Rail Baltica Pärnu rahvusvahelise reisiterminali nimekonkursi. Nimepakkumisi saavad kõik konkursile esitada kuni 15. maini.

Rail Baltica Pärnu reisiterminali ehitamiseks korraldati arhitektuurikonkurss juba 2014. aastal ning selle võitis arhitektuuribüroo Pluss OÜ töö „Water Strider“, mille autoriteks on Indrek Allmann, Jaan Jagomägi, Gunnar Kurusk, Tanno Tammesson ja Holden Vides. Võidutöö puhul tõsis žürii esile selle efektset ja eksimatult raudteearhitektuuriga seonduvat välisilmet ning head funktsionaalsust, mis tagab reisijate mugavuse ka halbade ilmastikutingimuste korral.

„Lisaks sellele, et Rail Baltica liidab tulevikus meid lõunanaabritega, toob raudtee märksa tugevamalt kaardile ka Pärnu linna. Tänu raudteeühendusele tugevdab Pärnu oma positsiooni regionaalse tõmbekeskusena, kuid saab lisaks juurde ka rahvusvahelise raudteeühenduse Riia, Vilniuse ja Varssaviga. Koos raudteega kerkib Pärnusse esinduslik ja arhitektuurselt silmapaistev terminalihoone. Veel enne seda otsime aga nimekonkursi abil Pärnu reisiterminalile nime,“ lausus Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Anvar Salomets.

„Arvestades meid Euroopaga ühendava terastee olulisust Pärnule ja tervele Baltikumile, on ka Pärnu reisijate terminaali nimekonkurss oluline ettevõtmine, mis tuleks enne ehituse algust läbida. Toponüümid, aga ka hoonete või muude objektidega seotud nimed on väga pika elueaga, jääda rahvasuus käibele isegi siis, kui algset nimekandjat ennast enam alles pole. Tulevastele Rail Baltica Pärnu reisiterminali ristivanem(atele) on nimekonkurss suurepärane võimalus anda oma panus sajandi suurprojekti. Soovin nimevaderiks pürgijatele julget mõttelendu,“ ütles Pärnu linnapea Romek Kosenkranius.

Nimekonkurss toimub etappidena. Esimeses etapis, mis kestab 15. maini, saab igaüks esitada Rail Baltica Pärnu terminali osas nimeettepaneku, mille hulgast valib žürii koostöös Pärnu linnavalitsuse kokku kutsutud komisjoniga välja viis nime, peale mida toimub konkursi teises etapis rahvahääletus sobivaima nime leidmiseks. Rail Baltica Pärnu reisiterminali nimekonkursi võidunimi selgub juuni teises pooles.

Nime puhul on oluline tähele panna, et see oleks eestikeelne. Eelistada võiks nime, mis on paikkonnas tuntud ja levinud või millel on aja-või kultuurilooline tähtsus. Samuti on eelistatud paikkonnaga seonduvad kohanimed või nimeobjektile iseäralikud nimed. Kohanimi ei tohi olla number või mõni muu mittesõnaline tähis. Vastavalt kohanimeseadusele ei või isiku nime pühendusnimeks määrata selle isiku eluajal.

Konkursil võivad osaleda kõik soovijad sõltumata vanusest ja elukohast. Võitnud nime esitajale on nimekonkursi korraldaja Rail Baltic Estonia pannud auhinnaks rahalise preemia – 1000 eurot. Teisele kohale 500 ja kolmandale 250 euro suuruse preemia.

Pärnusse Papiniidu piirkonda kerkiv omapärase arhitektuuriga terminalihoone on kavandatud perrooni kohale ning on ühendatud galeriidega. Terminalihoonesse on planeeritud 90 istekohaga ootesaal, samuti kohvik, infopunktid ja muid vajalike funktsioone kandvad ruumid.

Terminali ja seda ümbritseva ala ehitushange on plaanis algatada 2023. aastal.

Nimekonkursil saab pakkumisi esitada veebilehel https://rbestonia.ee/projektist/parnu-nimekonkurss/

Rail Baltica on keskkonnasõbralik ja mugav raudteeühendus, mis liidab Eestit lõunanaabrite ja Kesk-Euroopaga. Rajatav taristu võimaldab reisijatel jõuda Pärnust Tallinnasse 40 minutiga ja Pärnust Riiga 1 tunniga. Rail Baltica trassil hakkavad liikuma ka regionaalrongid. Rail Baltic Estonia on Rail Baltica raudtee arendaja Eestis ja tulevikus selle raudtee Eesti osa taristu haldaja.