Algab Rail Baltica arendamiseks vajaliku Ülemiste piirkonna raudteetaristu projekteerimine. Projekteerimisleping sõlmiti ühispakkumise teinud ettevõtetega OÜ Reaalprojekt ja OÜ AllSpark. Projekteerimisega seotud vajalikud keskkonnauuringud teostab OÜ Hendrikson & Ko.

„Ülemiste piirkonnas käib paralleelselt kaks Rail Baltica arendamisega seotud olulist projekteerimistegevust – RB Ülemiste ühisterminali projekteerimine ja nüüdsest ka Ülemiste raudteeinfrastruktuuri projekteerimine, mille alusel läheb tänane raudteetaristu ümberehitamisele,“ lausus Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Tõnu Grünberg.

Grünbergi sõnul on OÜ-ga Reaalprojekt sõlmitud lepingu eesmärgiks saada parim lahendus Ülemiste raudtee rekonstrueerimiseks, mis võimaldaks muuhulgas teha Rail Baltica 1435 mm raudtee ja Eesti Raudtee 1520 mm raudtee raamesse kuuluvate ehitiste kohta investeerimisotsused ning need ka tulevikus ellu viia. 

OÜ Reaalprojekt projekteerimisjuht Guido Laagus: „Tegemist on Eesti mõistes ainulaadse ning huvitava väljakutsega, mille teostamiseks kaasame raudteespetsialiste nii Eestist kui välismaalt. Ülemiste ühisterminal ja raudteetaristu on Rail Balticu alguspunkt, mida võiks ajaloo kontekstis võrrelda üle sajandi tagasi rajatud Balti jaamaga.”

AllSpark OÜ tegevjuhi Erki Kimberi sõnul on projekti põnevaimad osad just raudtee liiklusjuhtimissüsteem ja taristu tehnoloogilised lahendused, mille kaasajastamine on Eestis järk-järgult hoogu kogumas. „Antud juhul on ülimalt hea meel, et ka Eesti kapitalil põhinevatel ettevõtetel on võimalus sedavõrd olulistes ja väljakutseterohketes projektides kaasa lüüa ning väärtust luua, mis omakorda soodustab loodetavasti ka raudteega seotud tehnoloogiliste kompetentside kasvu ning tõstab tulevikku vaatavalt ka noorte inseneride-spetsialistide huvi valdkonna vastu siinses regioonis,“ lisas Kimber.

Ülemiste raudteetaristu rekonstrueerimise projekt peaks valmima 2021. aasta teises pooles, misjärel asutakse hankima ehitustöid. Sõlmitud lepingu alusel lahendatakse muuhulgas Ülemiste jaama rööbastiku skeem, projekteeritakse raudtee pealisehitis, samuti raudteeinfrastruktuuri objektide juurdepääsuteed, hooldusteed, 1520 mm raudtee osas side ja turvangusüsteemid, tehnovõrgud  ning etapilisest ehitamisest tulenevad ajutised juurdepääsuteed ja rajatised.

Projekteerimistööde maksumuseks on 1 484 810 eurot, millest  85% finantseeritakse Euroopa Ühendamise rahastust.

Rail Baltica on keskkonnasõbralik ja mugav raudteeühendus, mis liidab Eestit lõunanaabrite ja Kesk-Euroopaga. Rajatav taristu võimaldab reisijatel jõuda Tallinnast Pärnusse 40 minutiga ja Riiga 2 tunniga.