Eile õhtul jõudsid Eesti, Läti, Leedu, Soome ja Poola esindajad Brüsselis kokkuleppele ühisfirma Rail Baltic rajamises. Ühisdeklaratsiooni peavad allkirjastama veel viie riigi transpordiministrid septembris Vilniuses toimuval mitteametlikul transpordinõukogu kohtumisel.

Rail Baltic ühisettevõtte eesmärgiks on raudtee ehituseks vajalike ettevalmistustööde koordineerimine, sealhulgas projekti rahastustaotluste ettevalmistamine Euroopa Komisjonile, seadusandluse harmoneerimises osalemine, Rail Baltic äriplaani koostamine, raudtee ruumiline planeerimine, uuringute läbiviimine, projekti laiem tutvustamine jpm. Sellistel alustel loodud ühisettevõte loob eeldused projektile Euroopa Liidu rahade saamise. Kokku lepiti selles, et igas Balti riigis jääb ühisettevõtte Rail Baltic taristu esialgu sellele konkreetsele riigile, millise territooriumil raudtee asub. Iga aktsionär panustab järgmise nelja aasta jooksul igal aastal 0,65 miljonit eurot.

Eesti majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsi sõnul on läbirääkimiste tulemusena saavutatud kokkulepe igati tervitatav. Aktsionäride lepinguga loodav ettevõte hakkab algselt kuuluma kolmele Balti riigile, kuid deklaratsioonis on jäetud Soomele ja Poolale võimalus ettevõttega ühinemiseks. Rail Baltic on Tallinnast Poola piirini ulatuv tava-kiirraudtee, mille projekteeritud kiirus on 240km/h. Ühtegi olemasolevat raudteeliini ühisettevõtte alla ei viida.