Selleks, et teavitada potentsiaalseid tarnijaid ja võtmepartnereid Rail Baltica 2023. aasta hankeplaanidest ning vastata tarnijate küsimustele, toimub 30. märtsil kell 13–16 (EEST) veebi vahendsel Rail Baltica hangete veebiseminar.

Üritusel tutvustavad Rail Baltica projekti elluviivate asutuste – RB Rail AS, Rail Baltic Estonia, Eiropas Dzelzceļa līnijas ja LTG Infra – eksperdid Rail Baltica globaalseid hankeplaane aastaks 2023, muuhulgas suurimaid hankeid ja ajakava.

Lisaks annab üritus ka tarnijatele võimaluse paremini mõista hankeprotsessi ja peamisi nõudeid, et tulevased pakkumised õnnestuksid.

Planeeritud päevakava:

Aeg Teema
13.00–13.05  Ürituse avamine  
13.05–13.30  Rail Baltica hangete käsitlusviis ja plaanid aastaks 2023″ 
* Hankepoliitika põhiaspektid, sealhulgas ootused turule;
* Tarnijauuringu tulemused: kuidas tajub tarnijaturg Rail Baltica hankeid?
* Olulisemad 2023. aastaks kavandatud hanked  

Kristjan Piirsalu, RB Rail AS hankejuht
13.30–14.30  Rail Baltica projekt Leedus, Lätis ja Eestis: hangete hetkeolukord ja plaanid

Einars Jaunzems, Eiropas Dzelzceļa līnijase projekti elluviimise osakonna juhataja 
Vaiko Eggert, Rail Baltic Estonia operatsioonide juht
Mantas Kaušylas, LTG Infra projektide elluviimise juht 
14.30–15.15 Raudtee alamsüsteemi (elektrifitseerimine, juhtkäskluste ja signaalimise) hankeuuendused ja ettenähtud alltöövõtuvõimalused”    

Konsolideeritud ehitusmaterjalide hangete uuendused ja prognoositavad alltöövõtuvõimalused

Aiga Benfelde, RB Rail AS hankejuht
Mārtiņš Blaus, RB Rail AS hankejuht
15.15–15.45 Käepärased näpunäited: e-hangete spetsiifika Balti riikides

Margo Jõgi, hankejuht  
Asta Žaltauskienė, hankejuht  
Elīna Saule, hankejuht 
15.45  Lõppsõna ja info Rail Balticaga kaasatud võimalustest    

Praktiline info:

  • Hangete veebiseminari modereerivad RB Rail AS ärisuhete juht Ieva Štrausa ja RB Rail AS strateegiliste sidusrühmade osakonna juhataja Ģirts Bramans .
  • Toimumisaeg: 30. märtsil kell 13.00-16.00 EEST.
  • Otseülekanne www.railbaltica.org ja Rail Baltica globaalses LinkedIn projektis: https://www.linkedin.com/company/rb-rail.
  • Registreerimine on vajalik ainult osalejatele, kes soovivad pärast üritust saada esitlusmaterjale. Seminarile on võimalik end registreerida siin.
  • Üritus toimub inglise keeles!
  • Korraldajate kontaktid: info@railbaltica.org.