Riik ostis Rail Baltica reisirongide hooldedepoo rajamiseks ligi 5 hektari suuruse maatüki Rae vallas Soodevahe külas. Järgmisel nädalal jõutakse ka teise suuremahulise maatehinguni, millega soetatakse vajalik maa Ülemiste reisiterminali rajamiseks.

Euroopa standardrööpmelaiusega liinide reisirongide hooldamiseks mõeldud Ülemiste depoo rajatakse äri-, tootmis- ja transpordimaade piirkonda Suur-Sõjamäe tee ja olemasoleva raudtee vahelisele hetkel võsastunud maa-alale. Maatehingu maksumuseks on 523 069 eurot, mis sisaldab ka avalikes huvides rajatava objekti omandamise puhul makstavat motivatsioonitasu.

Järgmine suurem maaost on samuti kokku lepitud, mil Ülemistes asuvalt garaažiühistult ostetakse vajalik maa Rail Baltica reisiterminali piirkonna arendamiseks.

“Rajatava raudtee taristu ja teenindusrajatiste tarbeks ostetakse kolmes maakonnas äralõikeid rohkem kui kuuesajale eraomanikule kuuluvast kinnistust, aga nimetatud kaks tehingut on projekti vaates tõenäoliselt ühed kallimad,” rääkis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja Triin Orav. “Hooldedepoo hoonestuse ja välialade projekteerimise hange kuulutatakse eelduslikult välja järgmise aasta teises pooles pärast põhiprojekti Harjumaa osa valmimist.”

Maa-ametil on käimas maa omandamise läbirääkimised ka Rail Baltica põhitrassil Harjumaal Saku vallas, Raplamaal Kohila, Rapla ja Kehtna vallas ning Pärnumaal Põhja-Pärnumaa vallas, samas paljude maaomanikeni on plaanis jõuda alles järgmistel aastatel, kui valmib raudtee põhiprojekt. Sellel aastal on Maa-ametil töös 170 kinnisasja, neist 53 osas on tehtud omanikele pakkumused ning 28 maaomanikku on andnud pakkumustele oma nõusoleku.

Riigil on plaanis eraisikute käest omandada raudtee rajamiseks kokku 565 hektarit maad. Valdav enamik ostetavast maast on maatulundusmaa otstarbega. Maa omandamisel makstakse omanikule kokkuleppe korral motivatsioonitasu, mis on tavaliselt 20 protsenti tasust.

Maade omandamist rahastatakse 81% ulatuses Euroopa Ühendamise Rahastust (CEF), 19% on riigi omafinantseering.

Rail Baltica on turvaline ja keskkonnasõbralik raudtee, mis ühendab Eestit lõunanaabrite ja Kesk-Euroopaga. Rajatav raudtee võimaldab reisijatele liikumiskiiruse kuni 249 km/h ning kaubarongidele kuni 120 km/h.

Rail Baltic Estonia OÜ on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse kuuluv ettevõte. Rail Baltic Estonia põhiülesandeks on kiire raudteeühenduse realiseerimine ning sellega seotud administratiivsete ja tehniliste ülesannete täitmine Eestis. Samuti esindab Rail Baltic Estonia Eesti riigi huve Balti riikide ühisettevõttes RB Rail AS. Rail Baltic Estonia OÜ-s töötab 14 inimest.