Rail Baltica raudteetrassi lõigu „Hagudi – Rapla ja Pärnu maakonna piir“ ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalik arutelu toimub 10.01.2023 kell 16:00 – 18:00 Rapla Kultuurikeskuse kinosaalis (Tallinna mnt 17a, Rapla). Aruteluga on võimalik liituda ka Microsoft Teams keskkonna kaudu.

KMH aruandes hinnatud lõik on osa Eesti territooriumil kulgevast trassist, mille kogupikkus on 213 km. KMH-s on kavandatavaks tegevuseks kiire raudtee (Rail Baltica) rajamine ja kasutamine Rapla maakonna kesk- ja lõunaosas 39,3 km pikkusel lõigul Hagudist maakonna piirini. Raudteelõik kulgeb Rapla vallas Hagudi-Kodila teest lõuna poole, möödudes Hagudi rabast ja Rapla linnast lääne poolt. Lõigu keskosas kulgeb trassikoridor korduvalt Kehtna ja Rapla valla piiri ületades. Hinnatud lõigu lõunapiiriks on Rapla ja Pärnu maakonna piir. 

Keskkonnamõju hindamine viidi läbi raudtee põhiprojektile. Raudtee projekteeriti vastavalt projekteerimisjuhistes ja opereerimise kavas kirjeldatud nõuete alusel arvestades keskkonnamõju hindamise tulemusi. KMH käigus hinnati kavandatava tegevuse rajamis-, kasutamis- ja lõpetamisetappidega kaasnevat keskkonnamõju.

Otsustaja: TTJA, registrikood: 70003218, aadress: Endla 10a, 10122 Tallinn, kontaktisik: Raili Kukk, e-post: raili.kukk@ttja.ee, tel: 6672186.

Arendaja: RB Rail AS Eesti filiaal, registrikood: 14168654, aadress: Endla 16, Harjumaa, 10142 Tallinn, kontaktisik: Andre Säre, e-post: andre.sare@railbaltica.org, tel: 55501595.

KMH koostaja: Skepast&Puhkim OÜ, registrikood: 11255795, aadress: Laki põik 2, 12915 Tallinn, kontaktisik: Jüri Hion, e-post: jyri.hion@skpk.ee, tel: 5120924.

KMH aruande ja projekti materjalidega on võimalik eelnevalt tutvuda avaliku väljapaneku jooksul teate avaldamisest kuni 29.12.2022. KMH aruande ja projekti materjalid on elektrooniliselt kättesaadavad Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti avalikus dokumendiregistris.

Rail Baltica trassi lahendusega KMH lõigus saab tutvude Rail Baltica GiS rakenduses.

Palume arutelule eelnevalt registreerida, edastades e-kiri aadressile arutelu@ttja.ee või helistades telefoninumbrile 6672186.