Rail Baltic Estonia OÜ sõlmis hankelepingu ASiga Eesti Raudtee, et leida sobiv asukoht ja tehniline lahendus Rail Baltica sõiduautode peale laadimise jaamale Eestis.

„Hankele esitati üks pakkumine, mille tegid ühispakkujatena AS Eesti Raudtee ning OÜ Skepast&Puhkim, kelle ülesanne on sõlmitud lepingu kohaselt leida uudse transpordivõimaluse tehniline lahendus ning sobivaim asukoht,“ sõnas Rail Baltic Estonia OÜ juht Indrek Orav.

Sõiduautode peale laadimise jaam peab hanke kirjelduse kohaselt jääma Ülemiste reisiterminali vahetusse lähedusse, kuid välistatud pole ka selle paigutamine mõnda teise asukohta juhul, kui see on terviklahendusena samaväärne või parem. Hanke võitnud ASi Eesti Raudtee ning OÜ Skepast&Puhkim konsortsium peab töö teostama hiljemalt 2018. aasta veebruari lõpuks. Hanke maksumus on 62 200 eurot (lisandub käibemaks).

Sõiduautode transportimine raudteel on mujal Euroopas levinud viis ühendada auto ja rongiga reisimine, lisaks kasutatakse seda võimalust näiteks rendiautode linnadevaheliseks transpordiks.

Eesti ja kogu Baltikumi kontekstis uudse lahenduse analüüs nõuab, et peale asukoha selgitaks töövõtja välja, milliseid teenuseid pakutakse ja milliseid funktsioone täidavad sõiduautode peale- ja maha laadimise jaamad, mis asuvad Põhjamere-Balti transpordikoridoris. Veel oodatakse töövõtjalt analüüsi selle kohta, kas tehniliselt on võimalik pakkuda sarnast teenust ka 1520 mm raudteel tegutsevatele rongikäitusfirmadele ja sellele vastavaid tehnilisi lahendusi. See võimaldaks pakkuda teenust peale Rail Baltica trassi ka mujal.

Tehnilise lahenduse väljatöötamist ja analüüsi rahastatakse Rail Baltic Estonia OÜ-le riigieelarvest kavandatud summadest.