Lingil https://gis.railbaltica.org/portal/apps/webappviewer/index.html?id=8ebee878c7154e878ae375f9c9cd75df avaneval kaardil saab võrrelda KMH alternatiivideks olevat eelprojekti ja põhiprojekti. 

Kaardilt saab:

  • vaadata, kuidas levib raudteemüra
  • näha millised on mõjud põhjaveele
  • näha millised loodusobjektid on lähikonnas

Igaüks saab endale huvipakkuva koha leida üles kaarti suurendades-vähendades-nihutades või otsida oma maaüksuse nime, katastritunnuse, aadressi või kasvõi postiindeksi järgi ning mõõta, kui kaugele talle oluline koht raudteest või muust kaardile kuvatud infost jääb.

Küsimuste, ettepanekute või vastuväidete korral on võimalik need esitada Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve ametile (TTJA) kirjalikult kuni 17.01.2022 elektrooniliselt e-post aadressile info@ttja.ee või paberkandjal aadressile Endla 10a, Tallinn 10122.

KMH aruande avalik arutelu leiab aset 21.01.2022 Microsoft Teams keskkonnas algusega kell 16:00.
Lisainfot leiad SIIT!