Rail Baltic Estonia OÜ võttis esimesena Eestis kasutusele uue dünaamilise hankelahenduse, mis teeb ehitushangete läbiviimise kiiremaks, tõhusamaks ja hangetel osalejatele mugavamaks.

Rail Baltic Estonia hankejuhi Margus Lantini sõnul on plaanis jagada 33 raudteeobjekti vastavalt ehitusprojektide laekumisele kolmeks osaks.  „Kolme paketi kogumaht on 150 miljonit eurot, neist esimese, äsja riigihangete registris avalikustatud ja aastatel 2020-2023 ehitusse minevate rajatiste paketi maht saab olema 60 miljonit eurot. Selle sees hangitakse 14 rajatise, täpsemalt 7 viadukti ja 7 ökodukti ehitustööd, ” lausub Lantin. Lisaks kaalutakse sarnast hankelahendust ka Rail Baltica trassile kohalike peatuste rajamiseks.

Dünaamilise hankesüsteemi üheks eeliseks on, et kvalifitseerimismenetlus ettevõtja jaoks toimub üks kord, mis muidu toimuks iga hanke korral eraldi. Hiljem kontrollitakse kvalifitseerimistingimusetele vastavust hankija otsustusel. Kvalifitseerimistingimused pannakse paika hankesüsteemi algatamisel, aga vastavustingimused, nagu meeskonna pädevus, kogemus jne, sätestatakse lähtuvalt iga objekti keerukusest. 

Uuenduslik hankesüsteem võimaldab hankijal valida, millises järjekorras rajatisi ja objekte hankida. Hankelepingute sõlmimise menetlus toimub elektrooniliselt ning erinevalt levinud menetlusliikidest, kus pakkujad kvalifitseeritakse üks kord, võimaldab dünaamiline hankesüsteem selle kehtivusajal ettevõtetel ka jooksvalt liituda ning hangetel konkureerida.

„Piltlikult öeldes saavad ehitajad Rail Baltic Estonia uksel lunastada pileti, mis annab kolme aasta jooksul õiguse teha pakkumisi kõigile objektidele,“ selgitab Lantin. „Süsteem ei ole suletud, kogu perioodi vältel saab liituda. Hangetega kaasnev aja- ja ressursikulu väheneb seega mõlema poole jaoks märgatavalt.“

Kuigi Rahandusministeerium on loonud mõistliku õigusliku keskkonna ning reeglid dünaamilise hankesüsteemi kasutuselevõtuks, siis Lantini sõnul ei ole ehitustööde ostmiseks seda lähenemist Eestis varasemalt kasutatud. Küll on Rail Baltic Estonia seda hanke eriliiki kasutanud arheoloogiliste uuringute hankimiseks.

Esimesena avatud uuenduslikus hankesüsteemis saavad ehitusettevõtted pakkumisi tegema hakata 7 ökodukti ja 7 viadukti ehitamiseks.