Majandus- ja taristuminister Urve Palo allkirjastas 3.10.2014 Rail Baltic Eesti valdusettevõtte asutamisdokumendid, ettevõtte juhatuse liikmena asub tööle Indrek Orav ning nõukogu liikmetena Anti Moppel, Agris Peedu ja Illar Kaasik.

Rail Baltic Estonia OÜ juhina 15. oktoobrist tööle asuv Indrek Orav on olnud varem AS Eesti Raudtee juhatuse liige, töötanud Radisson SAS hotelli nõukogu esimehena ja puidutootja Notio Puit juhatuse esimehena. Praegu on Indrek Orav AS Viking Window nõukogu esimees.

Indrek Orava sõnul on Rail Balticu panust Eesti liikumisvabaduse ja kaubavahetuse edendamisse ning majandusarengusse üldisemalt on raske ülehinnata ning ta loodab, et tema juhtimis- ja läbirääkimisoskused ning töökogemus raudteevaldkonnas aitavad projekti kiirele ja ladusale ettevalmistamisele kaasa. Esmase ülesandena uues ametis näeb uus juht Balti riikide Rail Baltic ühisettevõtte kiiret käivitamist, mis on kavandatud lähikuudele.

Valdusettevõtte Rail Baltic Estonia OÜ nõukogu liikmeteks kinnitati minister Urve Palo otsusega OÜ Investment Agency juhtivpartner Illar Kaasik, rahandusministeeriumi asekantsler Agris Peedu ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi nõunik Anti Moppel.

Loodud Rail Baltic Eesti valdusettevõtte peamine ülesanne on Eesti riigi huvide esindamine Balti riikide ühisettevõttes RB Rail AS hõlmates muu hulgas rahastamistaotluste, projekteerimis-, ehitus- ja muude hangete ettevalmistust ning äriplaani koostamist. Valdusettevõtte juht Indrek Orav hakkab kuuluma Balti riikide ühisettevõtte nõukogusse.