Juhtkomitee otsusega võtab konsultant täiendavasse võrdlusesse uue trassi ulatuses, mis jääb Tallinna ringtee lähistele Sakust ida suunas kuni Lagedeni. Uus trass analüüsitakse läbi arvestades eeldust, et raudtee on kahe rööpapaariga ning mõeldud nii reisi- kui kaubavedudeks.

Ühtlasi otsustas juhtkomitee, et enne uue trassi analüüsi arutatakse optimaalseima Tallinna ringtee lähistel kulgeva trassi asukoht läbi nende omavalitsuste juhtidega, mida uus trass läbib – Saku, Kiili ja Rae vallad.

Ettepaneku trassi analüüsida tegid Rae, Saku, Raasiku, Jõelähtme, Kose, Juuru ja Tallinna omavalitsused. Ettepanekuga on võimalik tutvuda siin:

Harju_omavalitsuste_Rail_Balticu_raudtee_trassiettepanek_maakonnaplaneeringusse
Ringtee ettepaneku lisandumise tõttu viibib eelistatud trassi kujunemine Harjumaal ligikaudu kolme kuu võrra ehk eelistatud trassi Harjumaal saab juhtkomitee otsustada eeldatavalt mai alguses. Rapla- ja Pärnumaal minnakse eelistatud trassi valikuga edasi vastavalt plaanitule, mille järgi eelistatud trass neis maakondades valitakse märtsis.

Lisaks arutas juhtkomitee Pärnumaa trassi nihutamist ja võeti võrdlusesse ettepanekud, mis Natura alasid ei läbi.

Rail Balticu juhtgruppi kuuluvad majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, siseministeeriumi, keskkonnaministeeriumi, konsultandi ja maavalitsuste esindajad.